29-05-2013  |  Provinciale steun voor Betuwse Bloem t/m 2015


Provinciale Staten hebben op 29 mei besloten om de Stichting Greenport Betuwse Bloem de komende 3 jaar jaarlijks € 450.000,- subsidie te verstrekken voor de organisatie, communicatie en procesondersteuning om de uitvoering van het Ambitieprogramma Betuwse Bloem 2012-2013 mogelijk te maken.

Het Ambitieprogramma richt zich op de versterking van de marktpositie van de sector en de positionering ten opzichte van concurrerende gebieden en de verbetering van vestigingsklimaatfactoren. Het Ambitieprogramma is een vierjarig programma. Vorig jaar hebben de Staten voor 2012 middelen toegezegd. Nu zijn is er voor de komende 3 jaar zekerheid gegeven. Jaarlijks zal de Stichting Greenport Betuwse Bloem met een jaarplan komen, op basis waarvan de provinie de middelen beschikbaar stelt. De Kamer van Koophandel, LTO en Wageningen UR stellen ook capaciteit en middelen beschikbaar.

Rian Verwoert, voorzitter Stichting Greenport Betuwse Bloem is verheugd met het besluit: "De agro sector is van oorsprong een belangrijke economische drager in Gelderland. Een fors aantal primaire ondernemers, in combinatie met aanpalende ondernemingen, kennisinstellingen en (lokale) overheden, dragen bij aan verdere ontwikkeling van die positie. De Stichting Greenport Betuwse Bloem coördineert een groot aantal initiatieven in deze, waarbij belangrijk is dat de ondernemers echt betrokken zijn bij projecten. De financiële middelen die door de provincie Gelderland beschikbaar zijn gesteld worden vooral ingezet als smeerolie om projecten op gang te brengen. De afgelopen tijd hebben we daar een aantal succesvolle voorbeelden van gezien. Maar, wij zijn pas tevreden als blijkt dat de beschikbaar gestelde middelen ook daadwerkelijk hebben geleid tot het verbeteren van de (markt)positie en de rendementen van de ondernemingen die actief zijn in deze mooie sector."

Stroom aan uitvoeringsprojecten
Het afgelopen jaar zijn door de vijf pacten en het Ondernemersinitiatief Betuwse Bloem uiteenlopende projecten en initiatieven geïnitieerd, die er samen toe moeten leiden dat de ambities uit het Ambitieprogramma gehaald worden. De Stichting Greenport Betuwse Bloem heeft in samenspraak met de pacten en het Ondernemersinitiatief voor 2013 werkplannen opgesteld en heeft aangegeven op welke projecten wordt aangestuurd.
Een overzicht hiervan vindt u in onderstaande bijlage.

Voor de uitvoering van de projecten wordt beroep gedaan op middelen die elders beschikbaar zijn: fondsen en (subsidie)regelingen bij EU, Rijk, provincie en gemeenten, bijdragen van het bedrijfsleven en brancheorganisaties. In het kader van het programma Stad en Regio is er bijvoorbeeld van de provincie € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoeringsprojecten in het kader van de Betuwse Bloem.

Hefboomwerking
In het Ambitieprogramma is sprake van een hefboomeffect van de inspanningen: 1 : 3 : veel. Deze hefboomwerking heeft zich in 2012 reeds bewezen. Zo hebben diverse organisaties uitvoerende capaciteit vrijgemaakt om de projecten mogelijk te maken en zijn Rijks- en Europese middelen beschikbaar gekomen voor projecten.

Meer informatie: Coordinator Stichting Greenport Betuwse Bloem, Dick Koorn, t (06) 53678654

Bijlage bij Statenbrief Begrotingssubsidie Greenport Betuwse Bloem.pdf [113 Kbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA