30-11-2011  |  Provincie Gelderland steunt ambities Betuwse Bloem


De provincie Gelderland vindt -net zoals netwerkorganisatie Betuwse Bloem- de tuinbouwsector in Gelderland van cruciaal belang voor de provincie. Betuwse Bloem bood onlangs haar ambitieprogramma aan aan de voorzitter van het Topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, de heer voorzitter Loek Hermans. 

Met haar ambities sluit Betuwse Bloem naadloos aan bij de ambitie en actielijnen van het topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen programma De provincie laat haar ondersteuning weten middels een brief. Het Topteam brengt advies uit aan het Rijk over hoe de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen de komende tijd wordt versterkt. De provincie ziet, net zoals de Gelderse tuinbouwondernemers graag dat ook de Gelderse tuinbouw hierin een plaats krijgt. Een extra impuls van het Rijk is zeer welkom. 

Belangrijke sector
De Gelderse tuinbouw is een belangrijke sector voor de provincie. Tot het tuinbouwcluster Betuwse Bloem behoren 1600 bedrijven die samen bijna 20.000 mensen werk bieden en een bruto toegevoegde waarde leveren van 700-800 miljoen euro. Het tuinbouwcluster in Gelderland is 10% van de totale tuinbouwsector in Nederland. Daarmee doet de Betuwse Bloem niet onder voor de eerder in de Nota Ruimte erkende greenports. In het cluster zitten ook sterke spelers uit de voedselverwerkende industrie en internationale bedrijven. Binnen de Betuwse Bloem zijn de krachten gebundeld rond de fruitteelt, de laanboomteelt, paddenstoelenteelt en de glastuinbouw. 

Ambities Gelderse tuinbouw
De ambities zijn hoog, zowel op het gebied van innovatie als kennisuitwisseling. Daarnaast is de groene economie een belangrijk regionaal speerpunt door efficiĆ«nter met grond om te gaan bijvoorbeeld en het versterken van de biobased economy. De kwaliteit van arbeid en arbeidsaanbod via bijscholing en stageplaatsen is een belangrijk punt waar de sector aan moet blijven werken, evenals het verbeteren van de ruimtelijke structuur door concentratie van solitaire glastuinbouwbedrijven. 
Het Ambitieprogramma ondersteunt tevens de ondernemers in de opgave om te voldoen aan de nieuwe eisen in de markt voor people, planet en profit. Veel partijen zijn bij de Betuwse Bloem betrokken zowel bedrijven als organisaties. De provincie ondersteunt de sector al met allerlei maatregelen zoals een verplaatsingsregeling voor de glastuinbouw, steun aan innovatie, milieustimulerende maatregelen en de netwerkorganisatie zelf. 

Meer informatie: Provincie Gelderland, Kees Pieters, t (026) 359 8027

BB ambitie en organisatie plan 2012-2015 definitief.pdf [3 Mbyte]
Aanbieding Topsector TU BB def 24 nov 2011.doc [122 Kbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA