17-01-2014  |  PS nemen besluit over Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard


In de Statenvergadering van 22 januari moet er duidelijkheid komen over het Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard. De voorbespreking in de commissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ) van 8 januari leverde naast discussie ook nog veel vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) op.

Kernpunt in de discussie over het Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard is de toepassing van het middel ‘bestemmen bij recht’ waar de tuinbouwsector voorstander van is, of het gebruik maken van de door GS voorgestelde ‘wijzigingsbevoegdheid’. Het college is van mening dat alléén via de ‘wijzigingsbevoegdheid’ alle doelen van de herstructurering worden gerealiseerd; niet alleen het bieden van een economisch perspectief voor de tuinbouw zélf maar ook het verbeteren van de leefbaarheid en landschappelijke kwaliteit.

Vergadering live te volgen
De vergadering begint om 10.00 uur in de Statenzaal van het Huis der Provincie in Arnhem en is bij te wonen op de publieke tribune. Ook is de vergadering te volgen via www.gelderland.nl/statenlive of via het weblog www.gelderland.nl/liveblog.
De agenda en vergaderstukken vindt u hier.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA