24-05-2013  |  Resultaten innovatief netwerk in de glastuinbouw


De afgelopen 2 jaar hebben 22 Gelderse glastuinders deelgenomen in het ‘Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen in Gelderland’ (INES Gelderland). Het netwerk heeft veel nieuwe kennis en inzichten opgeleverd. Het eindrapport waarin de diverse ontwikkelingen zijn beschreven is onlangs gepresenteerd.

De tuinders hebben een aantal innovatieve tuinbouwbedrijven bezocht en presentaties bijgewoond van experts. Samen met onderzoekers en toeleveranciers hebben zij hun eigen innovatie-ambities kunnen verduidelijken.

Naar aanleiding van de bijeenkomsten noemen de deelnemers als interessante mogelijkheden om energie te besparen op hun bedrijf:
- energiezuinige ontvochtiging
- diffuus licht
- warmtepompen
- creatief oogsten van laagwaardige warmte.

Samen met de netwerk telers is het tweejarige project geëvalueerd. Zij onderschrijven het succes van het netwerk. Er is meer elan in de regio, de 22 netwerktelers hebben meer inzicht verworven in 13 nieuwe energiesystemen, en een zevental telers heeft concrete stappen genomen en is met de innovaties aan de slag gegaan. De nieuwe contacten tussen telers, onderzoekers en experts hebben daarbovenop geleid tot nieuwe ideeën. Telers vinden voortzetting van het netwerk belangrijk, omdat er nu momentum is. In het verslag van de afgelopen 2 jaar staat een overzicht van alle onderzochte mogelijkheden en de uitgewerkte kansen.

Het netwerk wordt als zodanig niet meer ondersteund, maar wordt ondergebracht bij Stichting KiEMT, het netwerk voor Energie- en Milieutechnologie in Oost-Nederland.

Meer informatie: Provincie Gelderland, Bernadette Janssen

GTB-1233-INES-Gelderland.pdf [3 Mbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA