27-03-2012  |  Samenwerking bij innovatie vergroot succes


Voor ingrijpende veranderingen is van belang om pionerende ondernemers te verbinden met organisaties en overheden. Bundeling van krachten geeft nieuw elan en kritische massa voor succesvol innoveren, aldus José Vogelezang en Laurens Klerkx van Wageningen UR..

Netwerken dragen bij aan de doorwerking van systeeminnovaties in de agrarische sector, wijst recent onderzoek uit. 
Aan de hand van de ervaringen met Kas als Energiebron, Bioconnect en Betuwse Bloem geven José Vogelezang en Laurens Klerkx van Wageningen UR aan dat voor een succesvol innovatieklimaat niet alleen moet worden ingezet op het stimuleren van individueel ondernemerschap, maar dat ook samenwerking op institutioneel niveau bijdraagt aan succesvolle innovaties in de sector te krijgen.

Lees het artikel.

Bron: Syscope, kwartaalblad van het cluster van plantaardige en dierlijke systeeminnovatieprogramma's, het programma ondernemerschap en het Kennisbasisthema 'Transitie' van Wageningen UR

Institutioneel ondernemerschap voor innoverende sector.pdf [1 Mbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA