05-12-2013  |  Statenleden op bezoek bij de tuinbouw


Woensdag 4 december brachten leden van Provinciale Staten Gelderland, raadsleden en het gemeentebestuur van Lingewaard, leden van Greenport Arnhem-Nijmegen en leden van de Betuwse Bloem op uitnodiging van de stuurgroep herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren een bezoek aan het glastuinbouwgebied in gemeente Lingewaard. Doel van deze middag was om de genodigden de vorderingen van de herstructurering in het glastuinbouwgebied Huissen-Angeren en de tussenresultaten van het Bewtuwse Bloemprogramma te laten zien.

De middag begon met een hartelijk welkom door de nieuwe burgemeester Schuurmans-Wijdeven van Lingewaard, waarna projectmanager Eric Spies een toelichting gaf op de inspanningen die het Projectbureau Herstructurering doet, om de herstructurering van het gebied te bevorderen.
Het gebied vormt een onderdeel van het tuinbouwontwikkelingsgebied tussen Arnhem en Nijmegen dat als cluster een belangrijke positie in de regio inneemt. Samenwerkend met tuinders, organisaties, partijen en andere overheden werkt het projectbureau aan een toekomstbestendig glastuinbouwgebied. Naast deze intensiveringsopgave voor glas ligt er voor een deel van het gebied ook een extensiveringsopgave waar sanering van glas juist wordt gestimuleerd vanwege schaal, karakter en verkaveling.

Na de introductie van de heer Spies heeft het gezelschap onder begeleiding van burgemeester Schuurmans-Wijdeven van Lingewaard een bezoek gebracht aan Zandvoort Flowers aan het Steenbergerveld en aan Handelsonderneming Kregting aan de Bergerdensestraat. 
Beide bedrijven hebben dankbaar gebruik gemaakt van de verplaatsingssubsidie van de provincie om zich in dit gebied te vestigen. 

Betuwse Bloem op stoom
Op het bedrijf van Krechting presenteerde Rian Verwoert, voorzitter van de Stichting Greenport Betuwse Bloem de tussentijdse resultaten met betrekking tot het Ambitieprogramma dat in 2012 van start gegaan is. Sinds 2012 zijn ruim 60 projecten geïnitieerd en zijn binnen het tuinbouwcluster bijna 90 bijeenkomsten georganiseerd rondom thema's als marketing, verduurzaming, innovatie en ruimtelijke ordening. Rian Verwoert: "Deze prestaties zijn alleen mogelijk als alle partijen nauw met elkaar blijven samenwerken. Met het Ambitieprogramma lukt het gelukkig om die energie los te maken bij ondernemers, brancheorganisaties, overheden, scholen en kennisinstellingen. Maar er is nog veel werk te verrichten om het het ondernemingsklimaat verder te verbeteren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een groot deel van onze ambities realiseren".


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA