05-01-2011  |  Strategische logistieke positie biedt kansen


Amsterdam-RijnkanaalEind november vorig jaar hebben diverse deskundigen van o.a. Wageningen UR, Buck Consultants en Havenbedrijf Rotterdam hun licht laten schijnen over de logistieke betekenis van het Rivierengebied in een door de Betuwse Bloem georganiseerd Businesscaf√©. 

Trends
Frans Peter Scheer van Wageningen UR ging in op een aantal trends in de logistiek en benadrukte het belang van logistieke duurzaamheid, immers de consument (in casu de retail) stelt steeds meer eisen aan een lage 'carbon foot print' door middel van schoon vervoer en minimale derving. De verwachte groei in het mondiale verstransport dwingt ons om in onze dichtbevolkte gebieden uit te zien naar duurzame alternatieven. Voorbeelden zijn intensiever gebruik van spoor en water en meer ketensamenwerking door clusteren en bundelen. Het is belangrijk dat globale stromen goed verbonden zijn met lokale productie en regionale verkoop en vice versa (global-local). Hierdoor kan de consument jaarrond van een kwalitatief en duurzaam vers assortiment worden voorzien. Voor de Betuwe zijn er kansen om meer toegevoegde waarde te bieden in dit (inter)nationale versnetwerk, het biedt ook nieuwe werkgelegenheid.

Logistieke denktank
Marcel Michon van Buck Consultants International ging in op de onmisbaarheid van logistieke knooppunten in het achterland. Logistieke Hotspots kenmerken zich door multimodale ontsluiting, de aanwezigheid van grote logistieke dienstverleners en een optimale bereikbaarheid. 
De regio Arnhem Nijmegen is volgens hem een hotspot in potentie: Marcel bepleit een logistiek denktank die voorvarend aan de slag gaat om van dit gebied een logistieke hotspot te maken. Dat is immers van belang om aantrekkelijk te blijven voor de vestiging van internationale ondernemingen.

A15 corridor
Donald Baan van het Havenbedrijf Rotterdam ging in op de logistieke as die de A15 corridor is en het belang dat Rotterdam heeft bij goede achterland verbindingen en achterland knooppunten. Ook in het havengebied zal de druk op de bestaande infrastructuur toenemen. Met bedrijven die zich op de Maasvlakte II vestigen worden nu al afspraken gemaakt over het percentage dat over water en spoort vervoerd moet worden. Het havenbedrijf ziet samenwerking met deze regio als een strategische belang. In 2011 wil men daar een concreet gevolg aan gaan geven.

Containerterminal Medel
Wilko Scholtens van H&S Group praatte ons ten slotte bij over de plannen met betrekking tot de aanleg van een containerterminal op het bedrijventerrein Medel in Tiel. Als alles goed verloopt zullen in 2012 de eerste containers in Tiel worden overgeslagen. Er is voldoende aanbod, waarbij de terminal niet alleen voor de agro sector van belang zal zijn, maar ook voor andere producten. Wilco bepleitte dat Medel tevens een goed alternatief van railterminal Valburg kan zijn omdat Medel al een bedrijventerrein bezit, er is al veel handel geconcentreerd.

Na afloop werd er onder het genot van een drankje en hapje nog nagepraat en was de algemene conclusie dat het een geslaagde deskundigenbijeenkomst was dat wel in 2011 een vervolg zal moeten krijgen in concrete acties. Diverse voorstellen zijn daarvoor naar voren gebracht: logistiek hoger op de agenda, een railaftakking in Valburg of Medel, lokaal verbinden met globaal, meer toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Betuwe. 

Meer informatie: Wils Kloos, (026) 3844222


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA