22-06-2011  |  Structuurvisie Glastuinbouw Huissen-Bemmel en Bommelerwaard ter inzage


Op 21 juni hebben Gedeputeerde Staten twee structuurvisies vastgesteld voor de glastuinbouw Huissen-Bemmel en de glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard. Daarnaast is de Ruimelijke Verordening Gelderland vastgesteld zodat deze is aangepast aan het gewijzigde beleid voor glastuinbouwgebieden. Van 4 juli tot en met 28 augustus is de wettelijke inspraakperiode. 

In de structuurvisies staan drie belangrijke wijzigingen. In bepaalde gevallen, als dit bijdraagt aan de realiseren van de glastuingebieden mogen er woningen worden gebouwd. Er zijn nieuwe gebiedsgrenzen vastgelegd. Tot slot wordt er nu onderscheid gemaakt in de gebieden zelf, er komen verschillende categorieën. Met deze wijzigingen wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de tuinders. De wijzigingen zijn opgesteld in overleg met de betreffende gemeenten. 

Glastuinbouw en de paddenstoelenteelt zijn belangrijke economische sectoren voor Gelderland. Deze sectoren vertegenwoordigt een economische waarde van honderden miljoenen euro's en honderden mensen hebben hier hun werk. Veel Gelderse bedrijven behoren tot de wereldtop. Om deze bedrijfstak te ondersteunen én tegelijkertijd ook een mooi landschap te realiseren is besloten om glastuinbouwbedrijven en ook de bedrijven die paddenstoelen kweken bij elkaar te plaatsen in speciaal daarvoor aangewezen gebieden in Gelderland. Dit bevordert ook kennisontwikkeling en vernieuwing. Bedrijven die verplaatsen krijgen (financiële) provinciale ondersteuning. De aangewezen gebieden worden zo ingericht dat de ondernemers zo goed mogelijk hun bedrijf kunnen runnen. Door deze maatregelen wordt de regionale economie versterkt en wordt er tegelijkertijd gewerkt aan de leefbaarheid van het platteland. 

De stukken zijn digitaal via www.gelderland.nl vanaf 4 juli beschikbaar en te lezen op de bekende plaatsen zoals het informatiecentrum van de provincie Gelderland. 


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA