04-11-2013  |  Subsidie voor grensoverschrijdende samenwerking


Het Europees Parlement heeft eind oktober besloten € 1,2 miljoen bij te dragen aan de Duitse regio Niederrhein en de Nederlandse Greenports Venlo en Betuwse Bloem om in de grensregio projecten te initiëren gericht op de economische ontwikkeling van de tuinbouwsector en agrobusiness. Het betekent de start van één van de eerste grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden binnen de EU in de agrarische sector.

Agropole
Inmiddels heeft het Europese Parlement haar toestemming gegeven en wij zijn optimistisch dat ook de Europese raad zijn toestemming zal verlenen. Aan Duitse zijde is op 4 november jl. een persbijeenkomst gehouden om het project onder de aandacht te brengen. 
Het samenwerkingsverband heeft als projectnaam “Agropole” en staat voor een gerichte grensoverschrijdende economische ontwikkeling van de agrarische pijlers in de regio. De agrobusiness is een belangrijke motor voor de economische ontwikkeling in het landelijk gebied.
Door de aanwezige competenties in de regio kunnen ondernemers krachten bundelen en meer vooruitgang realiseren. Uit eerdere bedrijfseconomische studies naar o.a. productaanbod en afzet blijkt dat de verschillende gebieden binnen de regio elkaar kunnen versterken en aanvullen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de primaire sector, maar naar de gehele keten van leveranciers tot logistiek, verwerking, diensten, handel en ook onderzoek en ontwikkeling.

Het project heeft een looptijd van twee jaar (2014-2015) en zal op hoofdlijnen twee speerpunten kennen. De eerste lijn betreft het mobiliseren van alle betrokken stakeholders in de grensregio om daarmee een netwerk te organiseren waarin men elkaar kan vinden. Het tweede punt betreft de uitwerking van een strategisch plan, waarin de belangrijke thema’s worden benoemd voor de verdere ontwikkeling van de regio. Hierbij komen thema’s als energiezekerheid, energie-efficiëntie, duurzaamheid, markt en afzet, agrologistiek, onderwijs en werkgeverschap zeker aan de orde. Allen speerpunten van het Ambitieprogramma van de Betuwse Bloem. 

Meer informatie: Dick Koorn, coördinator Greenport Betuwse Bloem, t (06) 53678654


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA