08-07-2011  |  Subsidies voor concentratie bedrijven glastuinbouw


De provincie Gelderland ondersteunt en stimuleert de concentratie van de glastuinbouw. Zes bedrijven hebben in totaal bijna € 7 miljoen subsidie gekregen om hun bedrijf te kunnen verplaatsen naar de Bommelerwaard, Bergerden en Huissen-Angeren (Lingewaard).

Met de verhuizingen wordt ongeveer 16 hectare glas gesaneerd. De glastuinbouwbedrijven op de nieuwe locatie krijgen een hogere productie met een lager energieverbruik. De herstructurering van de glastuinbouw draagt bij aan versterking van de sector, duurzamer energiegebruik en een mooier landschap. 

Vliegende Start
De provincie heeft 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Vliegende Start projecten. Projecten die een belangrijke impuls kunnen geven aan de Gelderse economie. Een van de in de Uitvoeringsagenda genoemde projecten is de glastuinbouw. Verplaatsing van glastuinbouwbedrijven is cruciaal voor de herstructurering van glastuinbouwgebieden. De provincie investeert tot 2014 in totaal al € 8 miljoen in de herstructurering en heeft voor succesvolle resultaten mede belang bij de dynamiek die de verplaatsers genereren. Provinciale Staten beslissen in september over de Vliegende Startprojecten. 

Meer informatie: Bernadette Jansen, t (026) 359 8149


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA