28-11-2012  |  Terugblik 2012 Stichting Greenport Betuwse Bloem


Afgelopen zomer is de Stichting Greenport Betuwse Bloem (SGBB) opgericht. De stichting heeft tot doel om de verschillende pacten die actief zijn voor de fruitteelt, laanboomteelt, paddenstoelenteelt, glastuinbouw (Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen) en het Ondernemersinitiatief te verbinden. Hoe zijn de ervaringen?

SGBB richt zich op de financiële - en administratieve ondersteuning, zorgt voor afstemming met regionale en landelijke thema’s en ontwikkelingen en onderhoud de verbinding met de financiers, de Provincie Gelderland, Kamer van Koophandel en (Z)LTO. De provincie stimuleert al jaren de tuinbouwsector in het rivierengebied.
Het werk zal vooral worden gedaan door de pacten. Zij hebben de verbinding met de ondernemers. De stichting is actief in de tweede lijn, en pakt die activiteiten op die je het beste samen kunt doen. Daarnaast worden pactoverstijgende activiteiten opgepakt door het Ondernemersinitiatief. 

Stichting geen doel op zich
Rian Verwoert, de voorzitter van de stichting: “Een van de eerste taken van het stichtingsbestuur was het aanbrengen van structuur tussen de diverse pacten en het nastreven van een eenduidige werkwijze. We kunnen nu de plannen voor het komende jaar goed met elkaar afstemmen. De stichting is geen doel op zich. Er moet efficiënt gewerkt worden en de provinciale bijdrage moet voor het allergrootste gedeelte direct terecht komen bij de concrete projecten gericht op ondernemers”.

Speerpunten
Op de vraag wat volgens Rian de speerpunten zijn voor de komende jaren geeft hij aan: “De missie van de Betuwse Bloem is pas echt geslaagd als we belangrijke en concrete projecten vorm hebben kunnen geven en als op korte termijn meer ondernemers direct betrokken raken en actief mee gaan met de kansen en mogelijkheden die worden geboden. De afgelopen maanden hebben we vooral geïnvesteerd in de organisatie en de stroomlijning van het werk dat verrricht moet worden. Binnen de Betuwse Bloem is sprake van een complex publiek-privaat netwerk. Dat vraagt om heldere lijnen."

Eind september is de Adviesraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeengekomen. Hier zijn de werkplannen op elkaar afgestemd en afspraken gemaakt over de samenwerking met partijen als Regio Rivierenland.
"De Adviesraad heeft haar vertrouwen uitgesproken in het werk dat we als Stichting samen met de pacten en het Ondernemersinitiatief verricht hebben en heeft de werkplannen geaccordeerd. Een mooie start voor de SGBB", vindt Rian. 

Meer informatie : Dick Koorn, coördinator SGBB, t (06) 5367 8654


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA