27-11-2012  |  Topsector T&U honoreert BB-project Champost-valorisastie


Het Ministerie van Economische Zaken heeft 9 van de 350 economische sectoren aangewezen als topsectoren. In deze topsectoren wordt extra geïnvesteerd. Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is één van deze topsectoren. Namens het Ondernemersinitiatief Betuwse Bloem is bij deze topsector het project Champost-valorisatie ingediend, welke recent is gehonoreerd. 

Champost is met 800.000 ton de grootste reststroom in de Nederlandse tuinbouw. Het kost de paddenstoelensector 19 miljoen euro/jaar om het af te zetten. Zo’n 30-40% van deze champost wordt in het Betuwse Bloem gebied geproduceerd. Champost is fosfaatrijk. De tuinbouwsector en ook de akkerbouw op zandgrond is, in verband met de fosfaatgebruiksnorm, gebaat bij fosfaatarme champost om meer organische stof per hectare te kunnen gebruiken voor bodemverbetering, isolatie van perenonderstammen en verlagen van de stuifgevoeligheid van zandgronden. Vanwege een toekomstig wereldwijd fosfaattekort wordt hergebruik van fosfaat uit champost steeds lucratiever.

Doel van het project is het verder ontwikkelen van een bestaande techniek voor het scheiden van champost in fosfaatarme champost en een fosfaatextract zodanig dat het extract kan worden gebruikt voor fosfaatmeststofproductie en de fosfaatarme champost geschikt is voor isolatie van perenonderstammen in de winter en voor bodemverbetering in de tuinbouw en op zandgronden. 

Vanuit de Betuwse Bloem zijn nog 8 andere voorstellen ingediend, waarvan er op verzoek van de T&U Board uiteindelijk 5 nader zijn uitgewerkt voor financiering.

Meer informatie: Rien van der Maas
Themaregisseur Duurzaamheid Betuwse Bloem
Werkzaam bij PPO te Randwijk, onderdeel van Wageningen UR


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA