20-06-2011  |  Topteam Tuinbouw presenteert sectoradvies


Het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, bestaande uit Timo Huges (Flora Holland), Jan Willem Breuking (Incotec), Ernst van der Ende (WUR) en Hans Hoogeveen (ELI) heeft op vrijdag 17 juni hun advies uitgebracht aan Minister Verhagen over de agenda van de tuinbouwsector.

“Wereldoplossingen voor werelduitdagingen: meer met minder". Het Topteam Tuinbouw wil met de tuinbouw inspelen op een aantal wereldproblemen op het gebied van Bevolkingsgroei en vergrijzing, Klimaatsverandering, Economische en sociale ongelijkheid en de Verstedelijking.

Nederland is wereldmarktleider in de sierteelt, bloembollen, uitgangsmaterialen en voedingstuinbouw. Dat is toe te schrijven aan de handelsgeest, de innovatiedrang, coöperatief en denken en doen, de internationale oriëntatie van het bedrijfsleven en de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderzoeksinstellingen (“de gouden driehoek”), stelt het topteam.

In het sectoradvies zijn zeven actiepunten benoemd waar de tuinbouw mee aan de slag moet:
• Verdubbeling in groei toegevoegde waarde
• Wereldleider in internationaal ondernemerschap
• Internationaal topcentrum voor kennis, onderzoek en onderwijs
• De meest duurzame sector in de wereld
• Optimale ruimte en infrastructuur voor de gehele keten
• Een sterk imago en internationaal leidend merk
• Een slagvaardige sectororganisatie

Het topteam pleit voor versterking van de ‘gouden driehoek’ tot de ‘gouden cirkel’ waarin het bedrijfsleven, kennisinstellingen en het Ministerie van ELI samen een T&U Board vormen, die de regie gaat voeren over de uitvoering van het sectoradvies en de actieagenda.

Het topteam beschouwt de fysieke concentratie van de tuinbouwketen binnen de kernclusters (de 5 greenports uit de Nota ruimte) als essentieel voor de internationale concurrentiepositie. Het topteam zet dan ook in op herstructurering, oplossing van infrastructurele knelpunten en behoud van ontwikkelingsruimte bínnen deze kernclusters. 
In totaal vraagt de sector van het Rijk jaarlijks € 195-295 miljoen te investeren in de sector. Zelf zetten ze daar € 467-567 miljoen tegenover.
In september komt Verhagen namens het Kabinet met een volledig uitgewerkte reactie op alle tien de plannen. 

Meer informatie over de topsectoren

Topsectoradvies Tuinbouw [5 Mbyte]
Samenvatting adviezen topsectoren [89 Kbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA