05-01-2011  |  Transforumproject 'Bloeiende clusters' opgeleverd


Op 1 december 2010 is het Transforumproject "Bloeiende clusters in Greenport Betuwse Bloem" opgeleverd. De resultaten zijn verwoord in diverse rapporten. Maar wat belangrijker is: de resultaten en aanbevelingen worden opgepakt door de praktijk. 

Transforumproject 'Bloeiende clusters'
Transforum is opgezet als landelijk innovatienetwerk voor de land- en tuinbouw. In dat kader zijn landelijk tientallen innovatieve projecten opgezet, waaronder het project "Bloeiende clusters'.
Het project heeft geleid tot verdere uitbouw van het tuinbouwnetwerk in de regio. De doelstelling betrof de verdere ontwikkeling van duurzame tuinbouwclusters in het Greenport Betuwse Bloem, die de concurrentie op internationaal niveau aankunnen. Centraal staat de vermindering van gereden kilometers (logistiek), een mooiere uitstraling (landschap) en een aanzienlijke vermindering van de energiekosten (energie). Daarnaast is gewerkt aan de vertaling van deze doelstellingen naar een viertal concrete deelprojecten. Er zijn voor vier projecten businesscases uitgewerkt, namelijk voor een duurzaam paddenstoelencluster in Kerkdriel, een kenniscentrum in Randwijk, een Crystal Palace in Bemmel en een Agri Business Center in Opheusden voor de laanbomenteelt. 

Handvaten voor agroclusters in de praktijk
Het project heeft een aantal wetenschappelijke verkenningen opgeleverd. In een 'integratienotitie' zijn vanuit de ervaringen met dit project handvaten opgesteld om te komen tot duurzame agroclusters. Tesamen met alle deelrapportages levert het project al met al een aardige reader op over het functioneren van agroclusters in de praktijk.
Gebleken is dat de interactie tussen wetenschappers en de praktijk (ondernemers, onderwijs en overheid) een versnelling kan betekenen in gebiedsprocessen. Deze benadering sloot goed aan bij de aanpak zoals die reeds was ingezet door het Ondernemersplatform Betuwse Bloem, waarbij het ontwikkelen van visies gepaard gaat met concrete resultaten in de praktijk.

Er zijn bijdragen geleverd aan de positionering van de Betuwse Bloem op nationaal niveau maar ook op lokaal niveau. Er is een analyse gemaakt van de diverse ontwikkelingen en kansen in de Betuwe op diverse schaalniveau's, vanuit 3 thema's bezien: logistiek, landschap en energie. Vandaar uit zijn de nodige aanbevelingen gedaan. Het geeft een verfrissende kijk op op nieuwe oplossingen en kansen voor de Gelderse tuinbouw.
Een belangrijke bevinding is bijvoorbeeld dat juist op het regionale schaalniveau goede integratie van functies, facetten en sectoren plaats kan vinden. Een greep uit de diverse andere bevindingen:

  • De internationale logistieke kansen in het Gelderse Rivierengebied kunnen goed gecombineerd worden met het opzetten van locale netwerken, rond bijv. locale tuinbouwmarkten zoals reguliere winkels, maar ook landwinkels.

  • Logistieke knooppunten: met 2 grote en ca. 5 kleinere knooppunten kan de aansluiting op nationaal en lokaal niveau vorm krijgen rond de thema's logistiek, marketing en handel, kennis, promotie en energie.

  • De vormgeving van de knooppunten (clusters) zou wervend vormgegeven moeten worden, zodat de klant en recreant de tuinbouwketens met positief gevoel associeert.

  • De ondernemers en werkenden in de tuinbouwketens in het Gelders Rivierengebied mogen trots zijn op hun sector.

  • Energieproductie en energiegebruik van uiteenlopende aard en oorsprong zouden meer met elkaar in verband moeten worden gebracht. Dit beperkt kosten en biedt kansen om uit te groeien tot een energie-neutrale sector.


  • De rapporten zijn hier te vinden.

     
    BLIJF OP DE HOOGTE VIA