27-03-2013  |  Tuinbouwcluster Greenport Betuwse Bloem in kaart gebracht


De Greenport Betuwse Bloem, het tuinbouwprogramma voor het Rivierengebied, is door de Kamer van Koophandel Midden-Nederland in kaart gebracht door informatie uit reeds gedaan onderzoek en kennis van betrokkenen te bundelen in een visuele en laagdrempelige animatie. Hierdoor wordt duidelijk dat er een diversiteit aan activiteiten plaatsvindt en is te zien hoe deze met elkaar verbonden zijn. Maar het toont vooral het economisch belang van de verschillende tuinbouwclusters in het Rivierenland. De Betuwse Bloem is in kaart gebracht, maar ook op de kaart gezet.

Greenport Betuwse Bloem bestaat uit vijf clusters van tuinbouwactiviteiten: het Fruitpact; het Laanboompact, het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen, het Glastuinbouwpact Bommelerwaard e.o. en het Paddenstoelenpact. Alle vijf de clusters hebben hun eigen karakteristieken, die helder in beeld zijn gebracht door naar de verschillende activiteiten te kijken, en hoe deze met elkaar verbonden zijn. Hierdoor blijkt duidelijk dat het om een zeer dynamische groep bedrijven gaat. Er vindt veel wisselwerking plaats tussen de telers zelf, de toelevering, de distributie en verwerking, waarbij de kennisinstellingen en overheden een belangrijke rol spelen.

(Inter)nationaal belangrijk cluster
In de animatie verschijnt eerst de Nederlandse tuinbouw in internationaal perspectief. Daar is al te zien dat het om grote handelsstromen gaat in en uit ons land. Vervolgens komen de verschillende Greenports op nationaal niveau aan bod. Hieruit blijkt duidelijk dat de Betuwse Bloem op dit vlak een zeer belangrijke speler is en bovendien de derde Greenport van Nederland is als naar toegevoegde waarde wordt gekeken. Tenslotte zoomt de animatie in op de diverse tuinbouwclusters in de regio. 

Met 670 miljoen euro indicatieve toegevoegde waarde in 2008 heeft het gebied een aandeel van 10% van het totale tuinbouwcomplex in Nederland. Naast primaire teelt is er ook veel toelevering, zoals machinebouw, koeltechniek en gewasbescherming, en handel aanwezig in het gebied. Het cluster is zeer internationaal georiënteerd. Niet alleen gaat het grootste deel van de teeltproducten over de grens, maar ook is een aantal toeleveranciers zeer actief in het buitenland. Daarnaast zien we een trend dat bedrijven steeds meer regisseur van hun eigen keten worden door meer activiteiten naar zich toe te trekken. 

Greenport Betuwse Bloem zet zich in voor een florerend tuinbouwcluster in het Gelders Rivierengebied. Door binnen Greenport Betuwse Bloem samen te werken met bestuurders, onderzoekers en andere organisaties realiseren ondernemers hun gezamenlijke doel om het Gelderse Tuinbouwcluster te laten uitgroeien tot de top-5 van Europese tuinbouwregio’s.

Bekijk de animatie. Als u uw geluid aanzet kunt u ook de voice-over beluisteren.

Meer informatie: Kamer van Koophandel, Renée van den Bremer, t (06) 12 800 920


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA