04-06-2012  |  Tuinbouwondernemers verenigen zich in Stichting Greenport Betuwse Bloem


Op 1 juni is onder toeziend oog van de notaris officieel de Stichting Greenport Betuwse Bloem opgericht. Hiermee krijgt de publiek-private samenwerking binnen de Gelderse tuinbouw weer een nieuwe impuls. 

Het bestuur van Stichting bestaat uit Rian Verwoert (onafhankelijk voorzitter), Jaap Docter (Kamer van Koophandel Midden Nederland) en Peter van Heumen (ZLTO/LTO Noord).

Betuwse Bloem is een netwerkorganisatie van ondernemers, kennisinstellingen en overheid die sinds een aantal jaren bestaat. De oprichting van de nieuwe Stichting is een nieuwe mijlpaal in de samenwerking binnen de tuinbouw van Gelderland. Het tuinbouwcluster is van groot sociaal-economisch belang voor het Rivierengebied en heel Gelderland. Sommige opgaven waarvoor de tuinbouw staat kunnen niet zonder nationale en Europese bijdragen, zoals investeren in de herstructurering, logistieke hotspots geschikt maken voor versproducten en de ontwikkeling van agribusinesscentra. Daarvoor is aansluiting bij Greenport Holland van essentieel belang. 

De ondernemers hebben zelf het initiatief genomen om de Stichting Greenport Betuwse Bloem op te zetten. De Kamer van Koophandel en ZLTO/LTO Noord zullen een zetel in het bestuur hebben. De provincie stimuleert sinds vijf jaar de onderlinge samenwerking in deze economisch belangrijke sector.
De Stichting zal zich voornamelijk richten op de financieel-administratieve ondersteuning van de netwerkorganisatie die de Betuwse Bloem vormt. De uitvoerende werkzaamheden zullen vooral door het Ondernemersinitiatief en de pacten rond de fruittteelt, de laanboomteelt, paddenstoelenteelt en glastuinbouw opgepakt worden.

Op 27 juni hebben Provinciale Staten subsidie toegekend aan de kersverse Stichting. Samen met bijdragen van de Kamer van Koophandel, ondernemers en ZLTO/LTO Noord vormt dat de financiƫle basis voor de Stichting.

Meer informatie: Provincie Gelderland, Kees Pieters, (026 )359 8027


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA