04-06-2012  |  Uw bedrijf op de kaart


Op 1 juni jl. is het nieuwe mappingsysteem voor de Betuwse Bloem gepresenteerd. Met dit instrument kunnen connecties binnen het tuinbouwcluster Betuwse Bloem in één oogopslag bekeken worden. En ondernemers kunnen zich binnen dit netwerk profileren.

De website is gebaseerd op een ‘mappingsysteem’ ondersteund door Google Maps. Het brengt de bedrijven die binnen de verschillende tuinbouwketens opereren in beeld. 
De meerwaarde van opname in dit netwerk is dat bedrijven zich op specifieke terreinen kunnen profileren voor partijen die zich aan het oriënteren zijn binnen de Betuwse Bloem en dat de aangesloten bedrijven desgewenst ook gericht geïnformeerd kunnen worden over ontwikkelingen binnen de pacten dan wel de Betuwse Bloem.

Innovation Gateway
Het systeem sluit aan op een door de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland gelanceerde website in 2011: www.innovationgateway.nl. Deze site bracht voor het eerst bedrijven per (top)sector in beeld in Oost Nederland. De Betuwse Bloem zal deze zomer een eigen plek krijgen binnen de site. Op Innovation Gateway hebben zich ondertussen ruim 1.300 aangemeld.

Met behulp van de indelingen in sectoren (boomteelt, fruitteelt, etc.) en hoofdactiviteit (primaire productie, handel etc.) kan op een intuïtieve wijze gericht worden gezocht naar voor de bezoeker relevante bedrijven en organisaties.

Vanuit het zoekresultaat in clusters van bedrijven kan worden ingezoomd op een specifieke organisatie of specifiek bedrijf en hiervan zullen naast de NAW-gegevens ook de organisaties actief binnen hetzelfde thema worden getoond en andere thema’s waarbinnen de gekozen organisatie actief is.

Het beheer van het systeem wordt primair door ondernemers zelf gedaan. Er vindt wel een toetsing plaats op relevantie voor het netwerk om wildgroei te voorkomen.

Bedrijven die op de kaart willen verschijnen kunnen zich nu al aanmelden via Oost NV. Inschrijving is gratis.

Meer informatie: Oost NV, Rob Geerdink, t (06) 43042196


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA