08-06-2011  |  Van Ewijk voorzitter Greenport Arnhem-Nijmegen


Theo-Jan van Ewijk is de nieuwe voorzitter van Greenport Arnhem-Nijmegen. Theo-Jan van Ewijk is eigenaar van een potplanten- annex perkgoed bedrijf in Bemmel.

Van Ewijk was als bestuurder actief binnen de voormalige VBA en thans nog actief in het bestuur van Horticoop, het Ondernemersinitiatief Greenport Betuwse Bloem en de stichting TOP. Het bestuur van Greenport Arnhem-Nijmegen is van mening dat de primaire sector meer gezichtsbepalend voor haar activiteiten moet zijn. Om die reden heeft Theo-Jan van Ewijk zich bereid verklaard de voorzittersrol binnen Greenport Arnhem-Nijmegen over te nemen van Ferry Hollinger. Ferry Hollinger vervult thans de functie van vice-voorzitter.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA