23-01-2014  |  Voorbereidingsbesluit tuinbouw Bommelerwaard


Vandaag is het derde voorbereidingsbesluit Tuinbouw Bommelerwaard in werking getreden. Gedeputeerde Staten (GS) hebben gisteren dit voorbereidingsbesluit voorgesteld tijdens een besloten vergadering van Provinciale Staten (PS). PS hebben hier mee ingestemd.

Dit voorbereidingsbesluit Tuinbouw Bommelerwaard is vandaag gepubliceerd in onder meer het Brabants Dagblad en in het Provinciaal Mededelingenblad.

Door het nieuwe voorbereidingsbesluit ontstaat ruimte om de vragen van de Staten te beantwoorden over het Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard. Vooral het gebruik van de wijzigingsbevoegdheid leverde veel vragen op. GS en PS gaan nu met elkaar bepalen welke vragen op welke manier beantwoord gaan worden. Naar verwachting kan in februari met het beantwoorden van deze vragen worden gestart.

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: ”Bij de Staten leven veel vragen over met name de instrumentenkeuze van het Inpassingsplan. Het van belang deze vragen te beantwoorden, zodat de Staten weloverwogen een besluit kunnen nemen. Met dit voorbereidingsbesluit hebben we meer tijd gecreëerd. Het gaat om een ingrijpende keuze waarbij draagvlak in de Staten gewenst is. “

Kennisgeving voorbereidingsbesluit [102 Kbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA