04-07-2014  |  Agropole als Modelregio in Europa


Greenport Gelderland, Greenport Venlo en Agrobusiness Niederrhein (D.) zoeken de samenwerking. Voor intensivering van de interregionale samenwerking is een Europese subsidieaanvraag in voorbereiding voor het project, genaamd “Agropole”.

Het doel van het project “Agropole” is erkend te worden als Modelregio in Europa en de interregionale samenwerking te intensiveren. De Duitse partner zal als initiatiefnemer en leadpartner optreden.

Voor het project zijn de volgende doelen geformuleerd:
1. De economische kracht van de Agrobusiness in de grensregio versterken
2. Verhogen van de innovatiekracht
3. De concurrentiekracht van de ondernemers versterken
4. Quality of life van de regio

Het voorstel is om vanuit een programmatische aanpak te komen tot de realisatie en uitvoering van projecten, zodat na twee jaar via monitoring kan worden aangetoond, dat er sprake is van de titel Europese Modelregio en dat dit door de Europese commissie wordt erkend.
Voor de verdere aanpak wordt contact gezocht met bestaande c.q. ontwikkelde en nog niet gestarte projecten vanuit de markt. Via de EU-subsidie zal een bedrag beschikbaar komen van € 1,2 miljoen voor de drie regio’s.

Meer informatie: Dick Koorn, coördinator Greenport Gelderland, t 06-53678654


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA