10-07-2014  |  Midterm review Greenport Gelderland


De verschillende tuinbouwclusters en ondernemers werken samen in Greenport Gelderland verband aan de realisatie van het ambitieprogramma voor de periode 2012-2015.
De eerste helft van het ambitieprogramma zit er op. De midterm review geeft over het geheel gezien een positief beeld over de eerste twee jaren van het ambitieprogramma. 


Provincie, gemeenten en private organisaties hebben middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Ambitieprogramma. Het doel van de samenwerkende partijen in de Greenport is het verbeteren van het vestigings- en ondernemersklimaat, het versterken van de marktpositie en een duidelijke positionering van de Gelderse tuinbouw. 

De eerste helft van het ambitieprogramma zit er op. Tijd om een “mid-term review” op te leveren en te rapporteren of het programma op koers ligt, de ambities worden gerealiseerd of dat mogelijk de koers bijgesteld dient te worden.

Door de vijf clusters (Laanboompact, Fruitpact, Paddenstoelenpact en de Glastuinbouwpacten Arnhem-Nijmegen resp. Bommelerwaard-Neerijnen) en de netwerkorganisatie van ondernemers (Ondernemersinititiatief) zijn rapportages opgesteld. De midterm reviews geven inzicht in de realisatie van de doelen, zoals de uitvoering van projecten en besteding van het beschikbare budget. Een belangrijk aspect hierbij is de gewenste multiplier van 1:3: doel is om minimaal drie maal zoveel middelen in te kunnen zetten voor projecten in relatie tot de uitvoeringskosten. Ook zien we graag (economische) effecten op langere termijn (1:veel) als gevolg van de projecten. Een geslaagd project voor bijv. de ontwikkeling van een bepaalde machine kan in de toekomst voor (Gelderse) bedrijven business opleveren en werkgelegenheid. 

Doelrealisatie op stoom
In dit bestek is het niet mogelijk om de stand van zaken per pact afzonderlijk te bespreken. Maar over het geheel gezien geven de verschillende reviews een positief beeld te zien over de eerste twee jaren van het ambitieprogramma. De financiële doelen worden gehaald en ook zijn de pacten goed op streek om de ambities te realiseren. In de eerste twee jaren zijn ook veel projecten opgestart, die de komende jaren tot resultaten leiden. Een duidelijk signaal naar alle stakeholders dat het ambitieprogramma werkt!
Ook gegeven de moeilijke economische omstandigheden levert dat een positief gestemd tussenresultaat. Voor de komende twee jaren zal de uitdaging niet minder zijn. De verdiencapaciteit van ondernemers staat blijvend onder druk en er zijn minder financieringsmogelijkheden voor projecten. Toch verwachten de verschillende pacten dat zij voor een belangrijk deel de gestelde ambities kunnen gaan realiseren. Met inzet van alle actoren in de Greenport zal dat lukken! 

Meer informatie: Dick Koorn, coördinator Greenport Gelderland, t 06-53678654


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA