18-09-2014  |  Provincie steunt verplaatsing glastuinders


Provincie Gelderland geeft 3 miljoen euro subsidie aan drie glastuinders in de Bommelerwaard. Daarmee kunnen ze zich in de concentratiegebieden van de Bommelerwaard hervestigen. 

'Deze verplaatsingsregeling is een belangrijke steun voor ondernemers die verder willen. Bijkomend voordeel is dat we oude, niet meer in gebruik zijnde kassen opruimen, zodat het landschap opknapt', aldus Jan Jacob van Dijk, verantwoordelijk gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

Concentratie
Concentratie van glastuinders levert voordelen op voor landschappelijke inpassing, water- en energievoorziening, ontsluiting en logistiek. Ook de overlevingskansen van bedrijven in een concentratiegebied zijn over het algemeen groter dan solitair gelegen bedrijven. Ondernemers leren daar meer van elkaar. Vandaar dat de provincie deze clustering financieel ondersteunt met de verplaatsingsregeling glastuinbouw. 

Verplaatsen
De regeling is bedoeld voor bedrijven die willen verplaatsen naar de glastuinbouwconcentratiegebieden in Bergerden, Huisen-Angeren en Bommelerwaard. Daarnaast zijn er nog drie glastuinbouwlocaties in Neerijnen (Tuil en Est) en Voorst (Withagen) bedoeld voor de opvang van solitaire glastuinbouwbedrijven uit de buurt. Het budget voor de verplaatsingsregeling was dit jaar 4.400.000 euro.

Herstructureringsgebied Bommelerwaard
De drie bedrijven die nu een subsidie ontvangen verplaatsen binnen het herstructureringsgebied Bommelerwaard. Er wordt 12 ha glas gesaneerd. Een deel daarvan bestaat uit oude kassen die niet meer in gebruik zijn. 

(bron: www.gelderland.nl)


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA