10-07-2014  |  Steun voor innovatie door MKB in de topsectoren


MKB-ondernemers kunnen tot 22 september 17.00 uur voorstellen indienen voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten. Voor deze projecten is voor elke topsector € 2 miljoen beschikbaar.

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling van vernieuwde producten, productieprocessen of diensten en bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het project wordt voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. De subsidie bedraagt per project 30% van de subsidiabele kosten (met een maximum van €200.000 en maximaal €100.000 per deelnemer). De looptijd van een MIT-R&D-samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Meer informatie


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA