06-07-2014  |  Workshop huisvesting arbeidsmigranten


Greenport Gelderland organiseert in samenwerking met de provincie Gelderland en de regio Rivierenland op 2 oktober 2014 een workshop over de huisvesting van arbeidsmigranten voor gemeentelijke bestuurders en beleidsmedewerkers uit het rivierengebied, vertegenwoordigers van de agrarische bedrijven en vakbonden. 

Ten behoeve van de tuinbouw in het rivierengebied zijn er veel arbeidskrachten nodig vaak op een seizoensgebonden basis. Op dit moment wordt er veel gewerkt met arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. De huisvesting vindt grotendeels plaats op het erf van de agrariƫr. Vanwege de tijdelijkheid van het gebruik wil deze huisvesting nog niet altijd voldoen aan kwaliteit of aan de wenselijkheid van de locatie vanuit ruimtelijke optiek.

Vanuit de greenport Gelderland in samenwerking met de provincie Gelderland en de regio Rivierenland wordt er een workshop georganiseerd over de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze workshop richt zich op twee aspecten:
1. De kwaliteit van huisvesting.
Hoe krijgen we een goede kwaliteit die betaalbaar blijft voor de ondernemer? Hoe gaan we om met certificering en handhaving door de overheid?
2. Flexwonen als volkshuisvestingsopgave.
Hoe geven we de huisvesting van arbeidsmigranten een plek binnen het gemeentelijk beleid? Willen we arbeidsmigranten die langer blijven of jaarlijks terugkomen binden aan onze gemeenschap?

Met deze twee vragen willen we een workshop organiseren. Voor de workshop worden twee inleiders uitgenodigd, die bovengenoemde aspecten gaan toelichten: Johan van der Craats van het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten en Kees van Rooij, burgemeester van gemeente Horst aan de Maas.
Via een quickscan wordt inzicht gegeven in de omvang van de problematiek. Verder zullen de ervaringen vanuit Noord-Limburg gedeeld worden, waar gemeenten een stap verder hebben genomen in de huisvesting van arbeidsmigranten.

De workshop borduurt voort op de bijeenkomst die in juni is gehouden in de Bommelerwaard en zoekt met name de verbreding van de problematiek. 

Voor meer informatie: John Rocks, themaregisseur Ruimte & Leefomgeving Greenport Gelderland, t (026) 359 9849


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA