23-09-2010  |  Economische ontwikkelingen Betuwse Bloem (2010)


In opdracht van de provincie Gelderland heeft het LEI de economische ontwikkeling van het tuinbouwcluster Betuwse Bloem in beeld gebracht in de periode 2005-2009.

Op grond van de toename van het areaal, de ontwikkelingen ten aanzien van de gemiddelde bedrijfsgrootte, de aanvankelijke groei van de productiewaarde van de primaire tuinbouw en de bruto toegevoegde waarde van het tuinbouwcluster kan geconcludeerd worden dat het tuinbouwcluster Betuwse Bloem zich goed heeft ontwikkeld.

De tuinbouw in de Betuwse Bloem draagt met € 670 miljoen ongeveer 10% bij aan de totale bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse tuinbouw. In de periode 2005-2009 is de groei daarin 30% boven het landelijke gemiddelde.

De volledige rapportage is hieronder te downloaden.

Meer informatie: Kees Pieters, t (026) 359 8027

11-006 Economie tuinbouwclusters Betuwse Bloem_WEB.pdf [3 Mbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA