16-04-2007  |  Toekomstperspectief tuinbouw Bommelerwaard (2007)


De Bommelerwaard wordt gekenmerkt door een sterk groeiende tuinbouwsector. Een sector die van groot belang is voor de regionale economie. In deze studie zijn gegevens over de ontwikkeling van de sector bijeengebracht.

Het directoraat Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland heeft in opdracht van Rabobank Bommelerwaard onderzoek verricht naar de economische betekenis en het toekomstperspectief van de sector. De vraag hierbij was tweeledig. Aan de ene kant wilden
Rabobank Bommelerwaard en Stichting STUBO in kaart brengen wat de sector –in beleidstermen– nodig
heeft om zich verder te ontwikkelen. Aan de andere kant vonden zij het van belang om te analyseren
welke bijdrage de sector zélf aan een duurzame ontwikkeling kan leveren.
Concreet gaat het om drie onderzoeksvragen:
- Wat is de economische betekenis van de tuinbouwketen in de Bommelerwaard voor de totale
economie in de regio én voor de landelijke tuinbouwketen?
- Wat is de concurrentiepositie van de tuinbouwsector in de Bommelerwaard?
- Hoe kan de tuinbouwsector in de Bommelerwaard zich in de toekomst op een duurzame wijze
ontwikkelen?
Deze drie onderzoeksvragen vormen de leidraad van de uitgevoerde studie.

KEO rapport Bommelerwaard.pdf [1 Mbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA