18-09-2008  |  Visie op tuinbouw Oost Betuwe (2008)


Het vestigingsklimaat voor de glastuinbouw in de Over-Betuwe is gunstig. Dat blijkt uit het onderzoek dat de Rabobank heeft verricht naar de situatie van de tuinbouw.

De opstelling van de overheden in dit gebied, de mentaliteit van de bevolking, de ligging ten opzichte van de afzetmarkt in Duitsland en de goede ontsluiting dragen daar aan bij. En met Bergerden heeft het gebied landelijk een goed imago als het gaat om duurzaamheid en innovatiekracht.

De tuinbouw biedt werk aan 2.200 mensen en het totale tuinbouwcluster genereert een toegevoegde waarde van ruim € 90 miljoen. Dat is naar verhouding meer dan gerenomeerde tuinbouwgebieden als Boskoop en Aalsmeer, aldus de studie van de Rabobank.

Er zijn ook zorgelijke punten gesignaleerd. De gemiddelde bedrijfsgrootte zorgt voor relatief ongunstige bedrijfsprestaties en het aantal tuinders dat zich de laatste tijd gemeld heeft om zich hier te vestigen neemt af. Voor een deel wordt dat veroorzaakt door de hoge energieprijzen, die de tuinders tot voorzichtigheid maant.

Dit rapport is een belangrijke bouwsteen voor de besluitvorming over de glastuinbouw in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen.

TuinbouwOostBetuwe-200809.pdf [1 Mbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA