05-03-2009  |  Branding Betuwse Bloem (2009)


De tuinbouw in de Betuwse Bloem moet zich laten zien! Maar moet wel kiezen voor een heldere en eenduidige boodschap.
Dat is de les die uit een afstudeerscriptie van Roelie de Kock van de Internationale Hogeschool te Breda.


Het ondernemersplatform Betuwse Bloem vindt dat de bedrijven en de clusters zich op een vernieuwende wijze moeten positioneren. Wat zijn de selling points waarmee wij ons kunnen verkopen in de Nederlandse samenleving en in het internationale krachtenveld? 
Roelie de Kock ondervond tijdens de gesprekken dat er veel goeds te vertellen is over de tuinbouw in het Rivierengebied, zoals de historische binding, de aanwezige kennisinstellingen, het fraaie rivierenlandschap, de centrale ligging, de toepassing van vernieuwende energieconcepten, flexibele middelgrote bedrijven, sterke loyaliteit personeel, etc.

Maar één eigenschap sprong er telkens weer uit, namelijk de unieke logistieke positie van ons gebied met daarbij de uitdaging om een duurzaam systeem in de markt te zetten. Dit geldt voor alle clusters en moet ondernemers inspireren om nieuwe initiatieven op te pakken en nieuwe activiteiten naar dit gebied te trekken, aldus Roelie.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA