17-09-2010  |  Marktverkenning Agrologistiek


Het belang van logistiek van agro, food en feed voor Nederland is groot. Eén op de drie vrachtwagens is gevuld met deze producten. Het wegvervoer speelt met een aandeel van 95% in het vervoer van agriproducten van Nederland naar Europa een dominante rol.

De marktverkenning “Logistiek van Agro, Food en Feed”
van de ING, Platform Agrologistiek, Koninklijk Nederlands
Vervoer en uitgevoerd door NEA geeft inzicht in actuele
ontwikkelingen. De marktverkenning focust zich tevens op de
vraag hoe de logistieke keten van agro, food en feed zich zal
(moeten) ontwikkelen, rekeninghoudend met ontwikkelingen
als televeilen, toename van gemaksproducten (convenience
food) en de CO2-footprint. Belangrijk hierbij is vergroting van
de efficiëntie door optimalisatie, afstemming en samenwerking
binnen het bedrijf, binnen de keten en tussen ketens.

Bron: Platform Agrologistiek

Marktverkenning Agrologistiek.pdf [2 Mbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA