AGENDA
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
donderdag 14 februari 2019

27 februari 2019 Excursie: duurzame energie in de praktijk

Greenport Gelderland heeft samen met LTO Projecten het project opgestart over verduurzaming van energie en het vormen van energieclusters. In maart wordt hier een bijeenkomst over georganiseerd. Rond deze bijeenkomst organiseert Greenport Arnhem-Nijmegen bezoeken aan inspirerende praktijkvoorbeelden.

Kwekerij Baas
De broers Jarno en Dieter Baas leiden het tuinbouwbedrijf in Ens sinds 2011. Het familiebedrijf is eind jaren 70 gestart en is door de jaren heen uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de sierteelt-branche. De kwekerijen van Baas, bestaande uit zo’n 25 hectare glas, liggen in het glastuinbouwgebied nabij het dorp Ens in de Noordoostpolder. Tijdens de excursie zal aandacht besteed worden aan de bio-WKK (duurzame energie) die in 2017 in gebruik genomen is. Deze bio-WKK produceert 4,3 MW aan warmte. Gerard Fuite, die betrokken is bij de engineering van de installatie, zal een technische uitleg geven. De bio-WKK is voor Baas een belangrijke manier om minder afhankelijk te zijn van het gebruik van aardgas voor het verwarmen van hun kassen.

Duurzame energie in tuinbouwgebied Koekoekspolder
In 2011 bracht Greenport Arnhem-Nijmegen een bezoek aan de bouw van een van de eerste geothermie installaties in Nederland. Intussen draait deze installatie 7 jaar en is er ruim 30 miljoen kuub aardgas bespaard. Het aantal afnemers van aardwarmte is gegroeid van 3 naar 6 bedrijven. Dit jaar wordt een 7de tuinbouwbedrijf aangesloten. Een van de initiatiefnemers van het eerste uur is Andre Vahl, een tuinder in het gebied. Hij zal een uitleg geven over de samenwerking tussen de tuinders. Projectdirecteur Radboud Vorage zal een presentatie geven over de technische aspecten van het project en de behaalde (energetische) resultaten.

Tenslotte wordt er momenteel in het tuinbouwgebied Koekoekspolder een houtgestookte bio-massa installatie gebouwd. Hier gaat in de toekomst 15 MW duurzame warmte geproduceerd worden. Dit is een initiatief van samenwerkende tuinders en de installateur Heat Plus/Cogas Tech. Er zal een bezoek worden gebracht aan de in aanbouw zijnde installatie en indien mogelijk een toelichting verkregen worden over de technische aspecten, het gezamenlijke warmtenet en de koppeling met de bestaande aardwarmtebron. Dit zal op termijn een gezamenlijk thermisch vermogen opleveren van ongeveer 30 MWth. 

Het vertrek zal om 13.00 uur op een centrale plek in Arnhem-Noord zijn en het programma eindigt rond 17.00 uur in Koekoekspolder. Na aanmelding ontvangt u het definitieve programma. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 25 februari. U kunt zich aanmelden bij r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl

Vervoer wordt geregeld afhankelijk van het aantal aanmeldingen.


Aanmelden 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA