AGENDA
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
vrijdag 21 december 2018

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 11 januari 2019

Het jaar 2018 is bijna ten einde. Graag willen wij u en uw partner van harte uitnodigen voor onze jaarlijkse receptie. We hebben daarvoor een nieuwe locatie gekozen: De Lande in Huissen. Samen met u blikken wij terug, maar kijken bovenal vooruit naar het nieuwe jaar!

De afgelopen jaren heeft Greenport Arnhem-Nijmegen, in samenwerking met Greenport Gelderland en Gemeente Lingewaard, veel voor de tuinbouwsector kunnen betekenen. Er zijn in de periode 2015-2018 in totaal 23 projecten samen met tuinders uitgevoerd op het gebied van innovatie en (energie)verduurzaming. Er is in die periode ongeveer €1,5 miljoen op de tuinbouwbedrijven geïnvesteerd en ongeveer €0,5 miljoen aan subsidiegelden binnengehaald. Even belangrijk zijn de vele trainingen en bijeenkomsten die ook in 2018 georganiseerd werden en die direct bijgedragen hebben aan de kennis en vaardigheden op de bedrijven. Ook in 2019 zal ‘leren en innoveren’ centraal staan in onze activiteiten.

Eén van onze partners is Greenport Gelderland. Zij ondersteunen ons in het uitvoeren van activiteiten en projecten. We willen dan ook graag Dick Koorn (coördinator Greenport Gelderland) in de gelegenheid stellen om zijn visie te geven op de toekomst van de tuinbouw in Gelderland. Bovendien zal hij kort iets vertellen over wat Greenport Gelderland in 2019 voor de tuinbouwbedrijven in onze regio kan betekenen.
U bent van harte welkom op: 

Vrijdag 11 januari 2019 van 16.00 uur tot 18.00 uur, Boerderij de Lande, Karstraat 91 te Huissen


 
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA