Nieuwsoverzicht
 
dinsdag 12 februari 2019 MIT Haalbaarheidsprojecten
woensdag 09 januari 2019 Nederlands Paviljoen op Agro-Park Polen
vrijdag 21 december 2018 Aan tafel bij Greenports Nederland
« afbeelding 1 van 1 »
 
woensdag 20 juni 2018

De paddenstoelensector draagt bij aan maatschappelijke oplossingen

Het paddenstoelenpact heeft afgelopen jaar samen met haar ondernemers de actuele ontwikkelingen, die de potentie hebben de paddenstoelensector vooruit te helpen, in beeld gebracht. Daarbij bieden de ondernemers óók oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken!

Kernzaken waarmee de ondernemers binnen het pact bezig zijn: een sterke markt/champostketen, onderzoek, innovatie, kennisuitwisseling, én duurzaam ondernemen. De veranderende markt, hogere eisen van afnemers en consumenten, belang van een meer duurzame productie, toenemende ruimtedruk en hogere eisen aan bedrijfsvoering en logistiek vragen om een adequate reactie van de paddenstoelensector. Dat kunnen bedrijven of overheid niet alleen. De kracht van het paddenstoelenpact is samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid om de bedreigingen in de sector om te zetten in kansen. Het paddenstoelenpact wil aan een goed ondernemersklimaat werken en ondernemers verbinden, innovatiekansen begeleiden en actief meedenken. Focus op het ontwikkelen van trajecten waar ondernemers in mee investeren!

Hamvraag hierbij is: welke transitie is nodig naar een duurzaam verdienmodel? Er zijn daartoe gesprekken gevoerd met ondernemers. Gesprekken die veelal gingen over thema’s als markt en keten over het product paddenstoelen en het verwaarden van de mooie reststromen op het paddenstoelenbedrijf. De ondernemer gaf knelpunten, maar zeker ook mooie kansen waar we ons als sector mee moeten profileren. Daar hebben we ook hulp van beleidsmakers bij nodig. Duidelijk is dat door samen te werken méér uit de markt te halen is. Zo zijn er ook verbeteringen mogelijk in het certificeringproces. Het aantal bedrijven in onze regio zal verder afnemen, waar de productie per bedrijf juist sterk zal toenemen en daarmee ook de arbeidsbehoefte per bedrijf! Huisvesting van medewerkers is een issue. Huisvesting op eigen erf wordt moeilijk gemaakt, door het moeizame proces om een vergunning te krijgen. Het maximaal aantal te huisvesten medewerkers per bedrijf zal te krap zijn bij schaalvergroting naar de toekomst toe. Wij vragen de overheid actief mee te denken in huisvesting, arbeidsomstandigheden en terugdringen certificering. En natuurlijk…. automatisering kun je aanjagen, maar welke ondernemer steekt nu zijn kop boven maaiveld om te automatiseren/investeren als het niet je core business is…? 

Over 10-15 jaar spreken we over 20-25 versbedrijven met 100-150 ton productie per week. Dat vraagt om uitbreidingsmogelijkheden op locatie. De kleine paddenstoelensector vraagt daarbij om maatwerkoplossingen. Bedrijven die de afzet grotendeels zelf in handen hebben, rechtstreeks naar retail en consument.

De sector heeft tal van mooie maatschappelijke oplossingen. De energie kosten per bedrijf zijn een te klein deel van de kostprijs om groot in te zetten op eigen opwekking. Daar zou je als sector een onderdeel van een groter collectief kunnen zijn, bijvoorbeeld een Coöperatie Bommelerwaard: streven naar energie neutraliteit 2025 in de regio. We leveren als sector een mooi product met hoge kwaliteiten als vleesvervanger en met zeer waardevolle inhoudsstoffen (denk o.a. aan vitamine D). Maar bovenal leveren we als sector een bijdrage aan het maatschappelijke probleem van verschraling van onze Nederlandse bodem met onze mooie reststroom champost. Daarmee legt de sector CO2 vast in de bodem! In een volgend artikel vertellen we u graag meer over deze mooie reststroom champost. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA