« afbeelding 1 van 1 »
 
vrijdag 28 juni 2019

Duurzaam Verder Versnellingsgenda 2030 is uit!

De afgelopen vier jaar zijn goede resultaten behaald in het Gelderse tuinbouwcluster. Er is een stevig fundament gelegd voor de bestuurlijke samenwerking. Maar het werk is nog niet klaar: Het moet duurzamer, slimmer en circulair. In de Duurzaam Verder Versnellingsagenda 2030 maken we een doorkijk van de ambities van Greenport Gelderland naar de toekomst. Voorzitter Rian Verwoert: "De komende jaren blijven we door ontwikkelen."

De marktpositie en het vestigingsklimaat van het Gelders tuinbouwcluster zijn de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Innovatie en kennisdeling hebben de positie en identiteit van het cluster verder versterkt. Greenport Gelderland streeft ernaar om in 2030 tot de top drie tuinbouwregio’s van Europa te behoren op het gebied van duurzaamheid en concurrentiekracht. Tevens moet de sector dan stevig zijn ingebed in de omgeving en haar samenwerking met andere sectoren en regio’s hebben versterkt.

Versnellingsagenda 2030
In 2016 publiceerde Greenport Gelderland de Agenda 2020, waarin doelen werden gesteld voor het Gelders tuinbouwcluster. De resultaten hiervan en de ambities voor de komende jaren zijn vertaald in de Duurzaam Verder Versnellingsagenda 2030. Verwoert geeft aan dat hier vanuit de provincie positief op gereageerd is. "De brochure is met enthousiasme ontvangen. We hebben een goede doorkijk gegeven op essentiële thema’s als duurzaamheid en energie. Ook over de opzet kregen we goede reacties: een compact, kernachtig verhaal met duidelijke thema’s en heldere resultaten.”

Continueren
Vanuit de provincie is structureel geld vrijgemaakt voor Greenport Gelderland en haar netwerk. "De komende jaren kunnen we blijven door ontwikkelen. We zijn ook blij dat gedeputeerde Drenth ons aanspreekpunt blijft. Hij is goed op de hoogte van de thema’s die spelen en we sluiten aan op zijn visie. Het college moet nog starten, dus we weten nog niet hoe onderwerpen straks geprioriteerd worden. Maar in de basisthema’s kunnen we in ieder geval verder op de lijn die we de afgelopen jaren hebben ingezet.”
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA