Nieuwsoverzicht
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
woensdag 03 april 2019

Greenport Gelderland behoort tot de zeven Greenports

Greenport Gelderland mag zich rekenen tot een van de zeven greenports in Nederland. In maart tekenden zowel Greenport Gelderland als provincie Gelderland het nationale Tuinbouwakkoord. Naast de Greenports en sectorpartijen zette minister Carola Schouten van LNV haar handtekening onder het akkoord. Een belangrijke stap vooruit voor de tuinbouwsector in Gelderland.

Tijdens het Nationaal Tuinbouw Congres in Berkel en Rodenrijs (Zuid-Holland) werd Greenport Gelderland s genoemd als een van de zeven belangrijke tuinbouwgebieden in Nederland. Gelderland staat zelfs op de vierde plaats op het gebied van omzet. Gedeputeerde Drenth: ‘Dit is een mooie stap voor ons tuinbouwcluster, en een erkenning van Gelderland als belangrijk tuinbouwgebied. Je hebt het hier over een moderne sector die echt vooroploopt in Nederland. En daar is hard aan gewerkt. Dit hebben we samen voor elkaar gekregen en daar mogen we trots op zijn.’

Energieneutraal
De provincie Gelderland heeft ongeveer 800 hectare glastuinbouw, 4500 hectare fruitteelt en 1200 hectare laanboomteelt. De tuinbouwsector wil energieneutraal worden. Juist daarvoor is het Tuinbouwakkoord belangrijk. Het verlagen van het energiegebruik is namelijk een van de prioriteiten in het akkoord.

Tuinbouwakkoord
Jaap Bond, voorzitter van Greenports Nederland, opende het Nationaal Tuinbouwcongres. Het congres werd georganiseerd door Greenports Nederland en Greenport Holland: ‘Met dit Tuinbouwakkoord slaan we als gehele sector de handen ineen, om mondiaal koploper te blijven en als tuinbouw bij te dragen aan maatschappelijke opgaven.’

Volgens minister Schouten wordt in het Tuinbouwakkoord visie gegeven aan een circulaire tuinbouwsector. ‘De Nederlandse tuinbouw staat voor dynamisch en vooruitstrevend ondernemerschap. Dit zien we terug in het akkoord, waarmee richting wordt gegeven aan de opgave voor een volledig circulaire tuinbouwsector. Dat waar de tuinbouw al jaren in voorop loopt gaan we via de omschakeling naar kringlooplandbouw in een breder verband doen: zorgvuldig grondstoffen gebruiken, voedselverspilling verminderen en schadelijke uitstoot voorkomen. Ik teken ervoor.’

Partijen
In totaal 35 partijen ondertekenden het akkoord. Via het tuinbouwakkoord werkt de hele tuinbouwsector, van bloembollen tot glastuinbouw, samen met overheden en kennis- en onderwijsinstellingen aan een aantal thema’s. Deze zijn belangrijk voor een circulaire, duurzame tuinbouw met een goede internationale concurrentiepositie. Daarbij zijn 7 prioriteiten gesteld: energie, modernisering van het tuinbouwgebied, leveren van zo vers mogelijke producten, gezonde planten en gezonde mensen, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs en internationalisering.

Op basis van het akkoord conformeren de partijen zich aan een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. De uitvoeringsagenda sluit aan op de visie van het ministerie van LNV ‘Waardevol en Verbonden’ en het nationale Klimaatakkoord.
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA