« afbeelding 1 van 1 »
 
vrijdag 28 juni 2019

Grensoverschrijdende samenwerking versterkt de regio

In het project ‘Agro Cross Borders’ wordt grensoverschrijdende samenwerking gestimuleerd. Kennisdeling tussen gebieden biedt nieuwe kansen om de tuinbouwsector in de regio te versterken. Greenport Venlo, Agrobusiness Niederrhein en Greenport Gelderland werken intensief samen om ondernemers, bedrijven en instellingen bij elkaar te brengen om kennis uit te wisselen over thema’s als innovatie, energie en circulaire economie.

In het INTERREG-project ‘Op weg naar een Agropole’ zijn van 2016 - 2018 de eerste stappen gezet voor grensoverschrijdende samenwerking. De verbinding tussen Greenport Venlo en Agrobusiness Niederrhein (regio’s Kleve, Wesel, Viersen en Rhein-Kreis Neuss) en recent Greenport Gelderland is daardoor vergroot. In Agro Cross Borders werken de drie grensgebieden intensief samen om ondernemers, bedrijven en instellingen in de gelegenheid te stellen om kennis uit te wisselen over onderwerpen als innovatie, energie en de circulaire economie.

Persoonlijke gesprekken
Binnen Agro Cross Borders worden verschillende excursies/bijeenkomsten georganiseerd en er is veel ruimte voor persoonlijke gesprekken. Dit vormt een belangrijke basis voor het opzetten van grensoverschrijdende initiatieven om de innovatiekracht van de bedrijven in de regio te vergroten. De huidige fase van het project bestaat uit een drietal workshops/excursies. De thema’s van de workshops zijn gebaseerd op zes interviews met ondernemers uit de regio.

1ste workshop: Innovatie en milieu (2 juli in Geldern)
Deze bijeenkomst gaat over besparen van water en het verminderen van de milieubelasting. De workshop begint met een bedrijfsbezoek aan het tuinbedrijf Dercks uit Geldern (D). Dercks heeft een unieke gietwatermachine ontwikkeld. Innovatie is een belangrijke sleutel om te verduurzamen en om concurrerend te blijven produceren. Tijdens de bijeenkomst zullen ondernemers uit de verschillende regio’s met elkaar discussiëren over de innovatiebehoefte en uitwisseling van kennis. 
Het programma van de bijeenkomst vindt u in de bijlage.
Heeft u interesse? Aanmelden kan via kirsten.hammans@lwk.nrw.de of via r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl.

2de workshop: Voorbeelden van verduurzaming van energie (datum nog niet bekend)
In deze workshop wordt een bezoek gebracht aan de tuinbouwgebied NEXTgarden tussen Arnhem en Nijmegen. In dit gebied hebben ondernemers verschillende initiatieven opgepakt om te verduurzamen. Zo is er een gezamenlijke gietwaterplas, een drijvend zonnepark, een gezamenlijk warmtenet en een bio-massa centrale in ontwikkeling/aanbouw. Initiatiefnemers zullen hun verhaal vertellen over de ervaringen die ze opgedaan hebben met de innovatietrajecten. Ook zal er ruimte zijn om in een workshop met elkaar van gedachten te wisselen over toepassing van duurzame energie in de (glas)tuinbouw. Interessant is daarbij hoe het verschillende beleid in Nederland en Duitsland van invloed is op de energietransitie. Naar verwachting zal deze bijeenkomst op een middag in september plaatsvinden.

3de workshop: Circulaire economie en biomassa (10 oktober 2019)
Tuinders en boeren zijn producenten van grondstoffen. Vezels en andere biomassa kunnen toegepast worden in de bouwsector of mobiliteit. Het belang van een circulaire economie en het steeds efficiënter gebruik van biogene grondstoffen (biomassa) wordt een van de speerpunten voor de komende decennia. De gemeente Venray, die de Regio Venlo/Greenport Venlo vertegenwoordigt in dit project, zal ondernemers uit de grensregio uitnodigen in Villa Flora om inspirerende voorbeelden te laten zien en het onderwerp biomassa op de agenda te zetten. In een aansluitende workshop worden de speerpunten besproken. De bijeenkomst wordt in samenwerking georganiseerd met het project Food PRO-TEC-TS en BTC (Bio Treat Center). Deze dag valt ook samen met andere interessante activiteiten in de Dutch Agro Food Week.
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA