« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 30 October 2019

Voortzetting samenwerking Greenport Gelderland en provincie

Met gedeputeerde Drenth is onlangs een gesprek gevoerd over de voortgang en ontwikkelingen van Greenport Gelderland voor de komende jaren. Rian Verwoert, voorzitter van Greenport Gelderland: "In de nieuwe periode van gedeputeerde staten staat Greenport Gelderland prominent in het Gelderse programma.” Belangrijke thema’s waar de komende tijd aandacht aan wordt besteed zijn  duurzaamheid, energie en onderwijs en arbeidsmarkt.

 

In de zomer van 2019 publiceerde Greenport Gelderland de versnellingsagenda  Duurzaam Verder, met een programma voor de ontwikkeling van de Gelderse tuinbouw naar 2030. Deze werd goed ontvangen bij omringende partijen. Hierop volgend werd onlangs een gesprek gevoerd met gedeputeerde Drenth over de voortgang en ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Beschikbare middelen

Rian Verwoert is blij met de positieve inbreng van beide kanten. "In de nieuwe periode van gedeputeerde staten staat Greenport Gelderland prominent in het Gelderse programma. Er zijn in ieder geval gelden beschikbaar voor het ondersteunen van de organisatiestructuur met de pacten. Ook is er weer kapitaal gereserveerd voor het Greenport Innovatiefonds. Daarnaast zijn er middelen bij de provincie voor grootschalige projectaanvragen op concrete thema’s als energie en duurzaamheid.”

 

Onderwijs en arbeidsmarkt

Ook de onderwijsagenda werd doorgenomen. Erik Kaemingk is hierbij betrokken vanuit Greenport Gelderland. Kaemingk: "Binnen Greenports Nederland is naar aanleiding van het Tuinbouwakkoord een thematafel Arbeidsmarkt en Onderwijs opgericht. Hierin wordt de komende tijd gewerkt aan een programma-aanpak dat in dezelfde lijn ligt als de opzet die binnen Greenport Gelderland wordt uitgerold. Het uiteindelijke doel is dat alle tuinbouwondernemers in Nederland een bedrijfsopleidingsplan krijgen met subsidie voor werknemers en werkgevers. Op 4 december wordt dit programma besproken met de overige Greenports op het provinciehuis in Arnhem.”  

 

In Gelderland is nog ruimte voor ondernemers om bedrijfsopleidingsplannen te maken. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de scholingsconsulent die is aangesteld voor hun gebied.

 

Goede samenwerking

Verwoert is positief over de onderlinge verstandhouding met de provincie. "Als Greenport Gelderland zijn we blij dat gedeputeerde Drenth in de nieuwe periode is aangebleven. Zeker in de beweeglijke tijden waarin de sector zich bevindt is dat fijn. We weten elkaar ook goed te vinden op het moment dat het nodig is, dat is essentieel voor een goede samenwerking.” De afvaardiging van Gelderland aan de tafel van Greenports Nederland werd tot voor kort ingevuld door Marianne Schuurmans, voormalig burgermeester van Lingewaard. "Binnenkort hopen we een opvolger voor haar te hebben”.

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA