Bedrijven met plannen

Alle bedrijven die op deze pagina staan hebben samen met hun scholingsadviseur een bedrijfsopleidingsplan gemaakt. Dat plan is ingediend bij Greenport Gelderland en komt in aanmerking voor 50% subsidie. De bedrijven ontvangen deze subsidie op basis van declaratie van de kosten die zij maken bij de uitvoering van dit plan.

De provincie Gelderland heeft aan Greenport Gelderland deze subsidie ter beschikking gesteld om het opleiden van vakmensen in de tuinbouw te stimuleren. Alle bedrijfsopleidingsplannen zijn toekomstgericht is en dragen bij aan de doelstelling om het ondernemerschap en vakmanschap in de tuinbouw te stimuleren. Op deze manier dragen deze bedrijven ertoe bij om de tuinbouw in Gelderland duurzaam en sterk te maken.

De opleidingstrajecten moeten voor 1 juli 2015 starten en uiterlijk 1 april 2016 zijn afgerond. Voor 1 januari 2016 evalueert elk bedrijf samen met zijn scholingsadviseur het effect van de scholingsactiviteiten. Is het gelukt om de toekomst van het bedrijf een stapje dichterbij te brengen en hoeveel heeft opleiden daarbij geholpen? Vervolgens wordt er een plan gemaakt voor het volgende jaar.

Greenport Gelderland verzamelt al deze plannen en verslagen. Dat levert duidelijke en heldere informatie op over de scholingsbehoefte in de tuinbouw. Deze informatie wordt (anoniem) gedeeld met opleidingsinstellingen zodat die beter kunnen inspelen op de vraag in de tuinbouw.


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA