Boomkwekerijen

Er zijn zo'n 200 boomkwekerijbedrijven in Gelderland. Voor een groot deel van deze bedrijven is het interessant om een eigen bedrijfsopleidingsplan te maken. Het maken van zo'n plan is relevant als het bedrijf investeert in een beter toekomst perspectief. Het helpt enorm als de mensen nieuwe kennis opdoen en leren om die nieuwe kennis in de praktijk toe te passen.

Bedrijfsopleidingsplannen

Het is voor het gemiddelde bedrijf niet makkelijk om zelfstandig te overzien welke opleidingen geschikt zijn voor de ontwikkeling van de ondernemer en medewerkers. Om die reden hebben Tree Centre Opheusden, accountantbureaus Alfa en WEA-Deltaland en Rabobank West Betuwe de handen ineengeslagen. Zij zullen bedrijven waarvan ze weten dat die op zoek zijn naar een nieuw toekomstperspectief ondersteunen bij het maken van bedrijfsopleidingsplannen. Zij ondersteunen bedrijven bij het maken van de juiste strategische keuzes voor hun toekomst.

Een cursus of opleiding volgen, een coach zoeken, aansluiten bij een studieclub, het kan allemaal helpen om voldoende kennis in huis te hebben om de gekozen ambitie te realiseren. Scholingsconsulenten kunnen het bedrijf ondersteunen bij het kiezen. Welke coach, welke opleiding, waar wanneer, wat kost het? Allemaal vragen die de scholingsconsulent kan beantwoorden.

Leerlijnen

Om een beeld te schetsen wat de keuzes zijn die u kunt maken staat hieronder een overzicht van de meest voorkomende opleidingen in verschillende leerlijnen. In een leerlijn staan cursussen en opleidingen op een logische manier geordend.

Leerlijn Teelt

Duurzaam TelenHet nieuwe bomen telen met aandacht voor bodem, biodiversiteit, groene middelen, kringloop  etc.
Basis teelt kennis (verzorging/herkenning) Helicon?


Plantenfysiologie (HAS Kennistransfer)Bodem en bemesting (Helicon)Nieuwe teelttechniekenVerdiepingen (teeltopzetten/ verdiepingen op basis teelt)


Biologische teelt (Groeibalans of Delphy?)Bacterievuur (NAK Tuinbouw)Bedrijfshygiene (NAK Tuinbouw)
Boomteelt 4.0Over teeltoptimalisatie & arbeidsbesparing met inzet van technologie       (precisieteelt, nieuwe spuittechnieken, datamanagement, etc.)
Implementatie precisietechnologie


Productinnovatie


Drones (Helicon)

Leerlijn Ondernemerschap

nog in te vullen

Leerlijn Markt, Keten en Logistiek

nog in te vullen

Leerlijn Taal

nog in te vullen
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA