Thema Infrastructuur en Logistiek


Het Rivierengebied is goed ontsloten via weg, water en spoor.
Het Duitse vliegveld Weeze ligt nabij. De ligging met logistieke
infrastructuur, die naar verhouding tot het westen nog fi levrij is, is een belangrijk concurrentievoordeel van de tuinbouwsectoren in het Rivierengebied. Een goede infrastructuur inclusief logistieke dienstverlening is van groot belang voor de economische ontwikkelingsmogelijkheden van de tuinbouw.


Benutten van concurrentievoordeel
De logistiek heeft een nauwe relatie met de ruimtelijke inrichting en ligging van de productielocaties en de snelheid waarmee producten vervoerd moeten worden. De retailers bepalen in hoge mate waaraan de logistieke service moet voldoen. Voor versproducten is van belang dat vervoer snel en zeker plaatsvindt om bederf en kwaliteitsverlies te voorkomen. Afhankelijk van de afzetmarkt vindt vervoer per vrachtwagen, trein, schip of vliegtuig plaats of een combinatie
daarvan. Om deze mogelijkheden goed te blijven benutten zijn in de toekomst investeringen op het gebied van ontsluiting en regionaal vervoersmanagement noodzakelijk. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Uitwerken nieuwe logistieke concepten op bedrijfs- en
  gebiedsniveau;

 • Ontwikkeling van logistieke knooppunten ter verbetering van de aansluiting op het Rijkswegennet ter hoogte van Opheusden (A15), Bemmel (A15), Hedel/Maasdriel (A2), Geldermalsen (A15/A2);

 • Ontwikkeling van agribusinesscentra waar meerdere activiteiten in de ketens plaatsvinden;

 • Doortrekking van de A15 voor de aansluiting op het Duitse achterland en verbreding van de A2 en A50;

 • Het realiseren van een aansluiting op de Betuweroute met een zogenaamd Rail Opstappunt bij Valburg;

 • Overslaghavens voor containers in de binnenvaart.

 • Het Ondernemersinitiatief onderzoekt de mogelijkheden voor
  versterking van een samenhangend netwerk van vervoersmiddelen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Hierbij worden ook de bijbehorende fi nancieringsconstructies onderzocht.

  Themaregisseur:
  Ruben Hurenkamp, KvK, t

   
  BLIJF OP DE HOOGTE VIA