Thema Internationalisering


Internationale oriëntatie biedt inzicht in economische
ontwikkelingen, innovatiekansen en nieuwe afzetmogelijkheden. Aandacht voor internationale ontwikkelingen en internationale ondernemersvaardigheden helpt bij de realisatie van een krachtige greenport.


Focus op strategische locatie
Binnen het thema Internationalisering is het positioneren van de Betuwse Bloem als Greenport Betuwse Bloem een belangrijk aandachtspunt. De focus wordt met name gelegd op de strategische locatie van het Rivierengebied als internationale doorvoerhaven via water, wegen en het spoor. Dit is aantrekkelijk voor potentiële nieuwkomers en handelsrelaties. Diverse ondernemingen binnen de clusters zijn reeds actief in het buitenland. De Betuwse Bloem onderzoekt hoe internationaal georiënteerd de ondernemers nu zijn en wat hen op dit moment verder kan helpen om hun internationale activiteiten te optimaliseren. In samenwerking met sectorspecialisten die de internationale trends analyseren, helpt de Betuwse Bloem ondernemers zich voor te bereiden op de toekomst.

Themaregisseur:
Debbie van der Hoorn , KvK, t (030) 23 96 622,


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA