Thema Kennis & Innovatie


De Nederlandse sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen behoort internationaal tot de absolute wereldtop. Met recht noemt de Nederlandse overheid de sector één van de negen topsectoren van de nationale economie. De belangrijkste opgave is om sneller te blijven innoveren dan de concurrentie en internationaal een leidende positie te
krijgen en behouden als wereldleider in duurzame oplossingen.


Voortdurend innoveren
Een belangrijke voorwaarde voor voortdurende innovatie is het bijhouden van kennis van ontwikkelingen binnen en buiten de tuinbouwclusters. Dat levert inspiratie op voor nieuwe business en brengt oplossingen voor problemen dichterbij. Daarbij zal de aandacht niet alleen gericht zijn op koplopers, maar ook op ondernemers die nog zoekende zijn naar vernieuwing voor hun bedrijf. Een aandachtspunt is
het versterken van de samenwerking tussen kennisinstellingen en de ondernemers. Onderzoek moet meer aansluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Andersom moet het bedrijfsleven meer gebruikmaken van het kennispotentieel in Nederland.

Aansluiting praktijk
Ter ondersteuning van het innoverend vermogen van de tuinbouwsector starten Provincie Gelderland, RCT-Rivierenland en Greenport Betuwse Bloem in mei 2012 met een marketing workshop voor telers en kwekers in Rivierenland.

Themaregisseur:
• José Vogelezang, Wageningen UR, t (0317) 481245 


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA