Thema Onderwijs en Scholing


De tuinbouw is uitgesproken arbeidsintensief en seizoensgebonden.
Door technische verbeteringen en mechanisatie verandert de aard van het werk permanent. De arbeidsbehoefte verschuift van relatief laagwaardige naar hoogwaardigere arbeid. Hierdoor kan een relatief grote groep laaggeschoolde vakmensen moeilijk aan werk komen. Deze doelgroep moet verleid worden in de groene sectoren aan het werk te gaan of blijven en gemotiveerd worden door te groeien. Er is een grote vraag naar technisch geschoold mbo-personeel.


Daarnaast worden in het Rivierengebied knelpunten voorzien in de instroom van jonge mensen die een loopbaan ambiëren in het groene vak. Dit komt mede doordat de tuinbouw steeds kennisintensiever wordt. Onderwijs en scholing van huidige en potentiële arbeidskrachten, een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en meegroeien met het kennisniveau van nieuwe ontwikkelingen zijn daarom cruciaal voor de ontwikkeling van de tuinbouwsectoren.

Samenwerking en samenhang bevorderen
Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en behoefte vraagt om een nadere analyse en gerichte impulsen. Daarbij kan er gebruik gemaakt worden van faciliteiten die op landelijk niveau ontwikkeld worden zoals de Greenport Business School, boerderijeducatie en Kenniscorporatie. Op regionaal niveau moet de tuinbouw betrokken worden bij het Regionale Arbeidsmarktbeleid (RAAK).

Themaregisseur:
Erik Kaemingk, t (06) 37433276Lopende projecten:
- Human Capital Agenda Greenport Betuwse Bloem (zie bijlage)
Masterclass Strategisch Ondernemen
Boererij-educatie

20131007 HCA SGBB.pdf [259 Kbyte]


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA