Thema Duurzaamheid


Duurzaamheid staat bij alle clusters hoog in het vaandel. De aandacht ligt hierbij met name op energie en waterhuishouding. Het Ondernemersinitiatief heeft de ambitie om vooruitgang te boeken op gebied van energie, biobased economy en valorisatie van reststromen.
Andere belangrijke overkoepelende duurzaamheidsaspecten zijn klimaatneutraal produceren en duurzaam bodem- en watergebruik.


Voor succesvolle verduurzaming is het van belang dat dit gepaard gaat met nieuwe mogelijkheden voor kostenreductie, waardevermeerdering of ketenontsluiting. Verduurzaming en innovatie moeten daarom hand in hand gaan. Bij activiteiten vanuit het Ondernemersinitiatief op het gebied van innovatieontwikkeling ligt de focus met name op de koppeling van duurzaamheid en innovatie.
Het is belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan duurzaamheidsinitiatieven waarin de samenwerking tussen de verschillende pacten meerwaarde biedt. Een voorbeeld is de verkenning van de valorisatie van champost, een reststroom uit de paddenstoelenteelt, tot fosfaatarme organische stof en hoogwaardige minerale fosfaatmeststoffen. Fosfaatarme organische stof is belangrijk
voor bodemverbetering in de laanboom- en de fruitteelt. Met het fosfaatrestproduct kunnen tevens bladvoedingsmeststoffen gemaakt worden die voor de fruitteelt weer van belang zijn. Innovatie op dit gebied geeft bovendien mogelijkheden voor:
- verbreding naar valorisatie van andere fosfaathoudende organische reststromen;
- toepassing in andere landbouwsectoren;
- opschaling naar provinciaal, nationaal en globaal niveau.

Themaregisseur:
Rien van der Maas, Wageningen UR, t (0488) 47 37 28,Lopende projecten:
Champostvalorisatie;

Fosfaatextractie champost.pdf [662 Kbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA