AGENDA
 
« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 30 June 2017

Duurzaam telen belonen

<div>Rob Steenhorst, directeur Bedrijven van Rabobank West Betuwe en lid van de stuurgroep Fruitpact benadrukt dat de Rabobank een duurzame tuinbouw van groot belang vindt. "Niet alleen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven steunen de transitie naar een duurzamer teelt, ook de Rabobank doet dat door financieringskorting te bieden op leningen om duurzamer te gaan ondernemen.”</div> <div><br /> </div> <div>Steenhorst: "Door haar coöperatieve achtergrond heeft de Rabobank duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dat door de groei van de wereldbevolking binnen enkele decennia een verdubbeling van de hoeveelheid voedsel nodig is, terwijl de natuurlijke hulpmiddelen afnemen, zien we als uitdaging. Er ontstaat een andere wijze van voedselproductie. Innovatief en duurzamer. Denk bijvoorbeeld aan vertical farming, het verticaal verbouwen van groenten bij metropolen, en een milieuvriendelijker teelt op het platteland. Ook wat betreft fruitteelt vragen klanten en retail om een duurzame teelt. Het gaat daarbij onder meer om de reductie van residuen en de uitstoot van CO2. Wij vinden het niet meer dan vanzelfsprekend om bij deze verduurzaming een aanjagende rol te spelen.”</div> <div>"De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven stellen geld beschikbaar voor onderzoek naar een milieuvriendelijker teelt in combinatie met voedselveiligheid en voedselzekerheid. De uitvoering daarvan gebeurt onder meer op Proeftuin Randwijk. Ook de Rabobank wil duurzaam ondernemen stimuleren. In samenwerking met de Europese Investeringsbank hebben wij de Rabo Impactlening ontwikkeld. Ondernemers die duurzamer willen ondernemen, kunnen bij ons een lening afsluiten die een rentekorting geeft tot 1,1 procent. Hiervoor moeten ze wel een keurmerk hebben. Om zo´n keurmerk te mogen gebruiken, dien je als ondernemer aan de voorwaarden daarvoor te voldoen. Voor de Gelderse fruit- en laanboomteelt telt vooral het Milieukeurmerk. Dat keurmerk stelt voorwaarden aan de reductie van gewasbeschermingsmiddelen en een vermindering van de CO2uitstoot door bijvoorbeeld milieuvriendelijker nieuwbouw of door koelcellen te (ver)bouwen. Om in aanmerking te komen voor het Milieukeurmerk, zal de ondernemer eerst in gesprek moeten gaan met een medewerker van Stichting Milieukeur. Op dit moment zijn het voornamelijk fruitbedrijven die koplopers zijn in duurzaamheid die gebruik maken van dergelijke regelingen. We denken dat steeds meer tuinbouwondernemers de omslag gaan maken. De Impactlening is een instrument dat &eacute;n aantrekkelijk is voor ondernemers &eacute;n duurzaam ondernemen beloont. Het kan de transitie naar duurzaam produceren versnellen. Dat in Nederland zowel de overheid als het bedrijfsleven en de Rabobank hier steeds meer aan bijdragen, is een goede ontwikkeling.”</div> <div><br /> </div> <div>Voor meer informatie: htpp://www.rabobank.nl/impactlening</div> <div><br /> </div>

 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA