Meer rendement met goed opgeleide vakmensen

Elk bedrijf heeft belang bij goede vakmensen. Veel tuinbouwbedrijven hebben op dit moment maar beperkte middelen voor opleidingen. Toch is het voor de toekomst van het bedrijf van het grootste belang dat iedereen die op het bedrijf werkt geschoold is. Vakmensen werken efficiënter, maken minder fouten en denken mee over de toekomst van het bedrijf. Binnen het project 'Leren en Innoveren' wordt opleiding gestimuleerd.

Tuinbouwbedrijven die dat willen kunnen via Greenport Gelderland ondersteuning krijgen voor opleiden van zowel de ondernemer zelf als ieder ander die werkt op het bedrijf. Die ondersteuning begint met het maken van een afspraak met een scholingsadviseur. Samen met de adviseur maakt de ondernemer een bedrijfsopleidingsplan. In dat plan schetst de ondernemer de toekomst van het bedrijf. Op basis van dat toekomstperspectief helpt de scholingsadviseur de opleidingsnoodzaak in kaart te brengen. 

Opleiden hoeft niet altijd geld te kosten. Een inwerkprogramma of het bezoeken van een studieclub of beurs is ook een investering in opleiden. Het gaat er bij een bedrijfsopleidingsplan om dat iedereen op het bedrijf de vaardigheden krijgt die nodig zijn om een sterk bedrijf te worden. Soms is een cursus of opleiding wel nodig. In dat geval kunnen maximaal 50% van de kosten via Greenport Gelderland vergoed worden. Provincie Gelderland heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.


 
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA