« afbeelding 1 van 3 »
 
Friday 11 September 2020

Adri Bom-Lemstra op bezoek bij Greenport Gelderland

In het kader van haar kennismaking met de regionale Greenports, vereerde Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenports Nederland en tevens gedeputeerde in Zuid-Holland, Greenport Gelderland met een bezoek op woensdag 26 augustus. Zij werd hartelijk ontvangen bij Wageningen University & Research in Randwijk, buiten onder een overkapping in verband met de coronamaatregelen. Glastuinbouw is bekend terrein voor Bom-Lemstra, voor Greenport Gelderland een reden om haar tijdens het bezoek met name een kijkje te geven in de fruitteelt.

Het welkomstwoord namens de provincie Gelderland kwam van gedeputeerde Peter Drenth. Drenth benadrukte in zijn verhaal het belang van tuinbouw voor de provincie Gelderland en prees hierbij de actieve deelname van alle betrokkenen in de ontwikkeling van de tuinbouw. Voorzitter van Greenport Gelderland, Rian Verwoert, gaf een toelichting over de organisatie en activiteiten van de Greenport, waarbij het programma ‘Duurzaam verder’ aan de basis ligt. 

Proeftuin Randwijk
Marianne Groot, teamleider in Randwijk, ging in haar verhaal in op de fruitteeltsector, en hoe er door veel partijen wordt samengewerkt met de WUR in proeftuin Randwijk. Tijdens de aansluitende rondleiding maakte Bom-Lemstra kennis met verschillende opstellingen met teeltondersteunende voorzieningen en aanplant van fruitbomen geschikt voor automatisering met detectie en pluksystemen. Daarnaast kreeg het systeemonderzoek, waarvan de ‘cabrio-kap’ onderdeel is, de volle aandacht. Deze cabrio-kap houdt het gewas droog, waarmee de aantasting door de meeste schimmelziekten sterk verminderd kan worden. Ook duurzame oplossingen om te schade door insecten te beperken zijn onderdeel het systeemonderzoek.

Verdere ontwikkelingen
De ontwikkelingen in de glastuinbouwgebieden werden toegelicht door Gerard Selman. De actualiteiten rond de CO2-voorziening en de ODE-belasting, die niet bijdraagt aan de overstap naar elektriciteit, riepen discussie op. Frank Engelbart schetste een toekomstbeeld voor de fruitteelt wat betreft landschappelijke inrichting. Hierbij ging hij in op de omvang van bouwblokken en teeltondersteunende voorzieningen.  Tenslotte werd ook aandacht besteed aan opleiding, beschikbaarheid van arbeid, droogte en watergebruik. 

Tevreden
Greenport Gelderland kijkt tevreden terug op het bezoek van de landelijke voorzitter. Bom-Lemstra heeft een goed beeld gekregen van de regio, de Greenport en (het belang van) de fruitteeltsector. Ze bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het bezoek.


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA