« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 17 December 2020

Subsidie voor Opleiden nog een jaar mogelijk

Greenport Gelderland ondersteunt bedrijven in de tuinbouw bij opleiden met het project 'Leren en Innoveren in de Tuinbouw'. Kort geleden is bekend geworden dat dit project een jaar langer door kan lopen. Oorspronkelijk was de einddatum 1 januari 2021, dat wordt nu 1 januari 2022. Bedrijven kunnen dus nog een jaar langer subsidie aanvragen voor opleiden.
 
Leren en Innoveren in de Tuinbouw is in de zomer 2018 van start is gegaan. In dit project staat het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die ondernemers en hun medewerkers nodig hebben, centraal. Het project zorgt er voor dat leren maatwerk wordt. De beschikbare tijd van tuinders en hun medewerkers is beperkt Daarom wordt er geen grootschalig opleidingsproject georganiseerd maar kan elk bedrijf, op maat, zijn eigen opleidingsplan indienen. Sinds de zomer van 2018 hebben inmiddels 46 bedrijven een aanvraag ingediend (en toegekend gekregen) voor een bedrijfsopleidingsplan. De gemiddelde omvang van zo'n plan bedroeg € 4.000,- , gemiddeld hebben bedrijven € 1.800,- subsidie ontvangen. 45% van de opleidingskosten worden zo vergoed. Naast de subsidie voor bedrijfsopleidingsplannen hebben nog eens 90 bedrijven gebruik gemaakt van de mogelijkheid subsidie te verkrijgen voor coaching bij crisis management.
 
Ieder bedrijf dat dit jaar nog deel wil nemen en subsidie wil ontvangen voor opleiden en/of coachen kan daarvoor contact opnemen met zijn eigen accountant. Greenport Gelderland werkt inmiddels samen met de meeste accountants in de regio of met de sectorale scholingsconsulent. De regeling is te vinden op https://www.greenportgelderland.nl/leren+en+innoveren
 
Provincie Gelderland financier
Provincie Gelderland financiert dit project via Greenport Gelderland. Het project past goed in de strategische thema's van Greenport Gelderland. "Stilstaan is verliezen met de huidige concurrentie op de wereldmarkt. De maatschappij ontwikkelt zich een bepaalde kant op en als ondernemer moet je daarop inspringen. Als bedrijven vooruit willen met innovaties en slimmer telen, dan is daar kennis voor nodig. Dit laatste jaar willen we gebruiken om een goede evaluatie te maken van alle aangevraagde subsidies om te leren hoe we in de regio opleiden willen gaan organiseren zodat het aanbod goed aansluit bij de vraag naar opleidingen in de tuinbouw. Bij die evaluatie en het organiseren van goede opleidingen na 2022 zijn Helicon Opleidingen, HAS Hogeschool, FruitTech Campus, TCO, Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en `Regio Rivierenland nauw betrokken. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA