« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 20 June 2018

Vijf vragen aan Rian Verwoert

Rian is sinds 2012 voorzitter van de Stichting Greenport Gelderland (GG). Daarnaast is hij o.a. wethouder Economische zaken in Neerijnen en zorgondernemer. We vroegen hem naar zijn visie op de Greenport.


Wat betekent GG voor tuinbouwondernemers?

"GG is in 2012 ontstaan om pacten aan elkaar te kunnen verbinden in een overkoepelend  orgaan. Sinds vorig jaar zijn de pacten ook vertegenwoordigd in het GG bestuur. Daarvan ondervinden we veel voordeel. Er wordt nu nog meer tussen de pacten gecommuniceerd en de pacten en GG zijn nu vaster aan elkaar verbonden."

Hoe wordt dat ingevuld?

"De Greenport vervult daarin drie rollen; ten eerste is zij de verbindingsofficier tussen pacten en de overheden op provinciaal en landelijk niveau. Zij onderhoudt hierin dus de contacten voor de pacten. Daarnaast is GG het overlegplatform waarin de pacten verzameld zijn om te praten over gemeenschappelijke onderwerpen. Huisvesting van arbeidsmigranten, een onderwerp dat nu hot item is, een voorbeeld van een onderwerp waar alle pacten mee te maken hebben. Als laatste onderhoudt GG de landelijke lijnen met de andere Greenport gebieden. Door dat netwerk kunnen we ook op landelijk niveau krachten bundelen en kennis uitwisselen.”

GG heeft een eigen innovatiefonds voor projecten. Wat houdt dit in?

"De provincie Gelderland heeft GG vanaf 2017 de mogelijkheid gegeven om zelf projecten te financieren. De kaders van het Innovatiefonds zijn sterk gelieerd aan de ambities van onze "agenda 2020” en het met de provincie opgestelde plan "Duurzaam Doen”. Er worden nu al meer dan twintig projecten uitgevoerd. Voorbeelden van onderwerpen waar middels projecten aandacht aan wordt besteed zijn vraaggestuurd telen en energiebesparing.”

Wat is de ambitie van GG voor de komende jaren?

"Het motto voor de komende jaren hebben we in de agenda samengevat als ‘Future with a BITE’: Betrokkenheid, Inspiratie, Transparantie en Excelleren. Dat is ook echt waar we als GG voor gaan. Concreet betekent het dat we ons als tuinbouwcluster positioneren in de veranderende markt met klimaatvraagstukken en een toenemende vraag naar kwalitatief voedsel en groen. Doordat landelijke structuren wegzakken, zien we de noodzaak om de lokale kracht van het Gelderse tuinbouwcluster blijvend te versterken. Zo willen we initiatieven die de afgelopen jaren onder GG zijn gestart faciliteren om door te ontwikkelen.”

Welk succes heeft GG al geleverd?

"Waar ik heel blij van wordt, is dat er zo veel jonge ondernemers betrokken zijn in de pacten. Dat betekent dat ook de jonge generatie toekomst ziet in de tuinbouwsector. Ik zie daarin veel innovatiekracht voor de komende jaren.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA