Duurzaam Doen!

Greenport Gelderland (GG) is het tuinbouwprogramma voor het Gelderse Rivierengebied. Als publiek-private netwerkorganisatie stimuleert zij innovatie, duurzame ontwikkeling en groei van tuinbouwbedrijven in Gelderland onder het motto: Duurzaam doen! GG weet wat er leeft onder tuinders en verbindt hen aan elkaar en aan overheden, bedrijfsleven én onderzoek. Vanuit een breed netwerk zet zij in op groei en ontwikkeling van mensen en de tuinbouwsector.

De tuinbouw, in combinatie met aanverwante handel, logistiek en dienstverlening zorgt lokaal voor veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De totale toegevoegde waarde van de tuinbouwcluster bedraagt € 700-800 miljoen. De tuinbouwclusters bieden werk aan totaal 13.900 full time arbeidsplaatsen!

GG zet in op de sterk veranderende maatschappij en omgeving zoals de toenemende vraag naar voedsel en groen, de schaarste aan grondstoffen, klimaatverandering en een toenemende (internationale) concurrentie. GG ziet de noodzaak om de structuur van en de samenwerking in het Gelderse tuinbouwcluster te versterken omdat landelijke structuren wegvallen of aan kracht inboeten. Op die manier werkt GG eraan om de gunstige uitgangsposities van de tuinbouw in Gelderland te behouden. Deze uitgangsposities zijn o.a. het krachtige ondernemerschap, de gunstige ligging, de beschikbaarheid van goede grond en een sterke kennisinfrastructuur.


Tips en suggesties voor berichten op deze website kunt u melden bij de redactie.

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA